Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
DRUKUJ STRONĘ

Konsultacje projektu ogłoszenia

news.png

Konsultacje projektu ogłoszenia konkursu na realizację zadania w 2022 roku ze środków Funduszu Wspierania OPP

logo FWOPPDyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NIW-CRSO) zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje i osoby do wyrażenia opinii na temat projektu ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku ze środków Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego zadania publicznego dotyczącego wzrostu kompetencji albo wzmocnienia infrastruktury organizacji pożytku publicznego.

Konsultacje już się zakończyły  – zobacz zestawienie zgłoszonych uwag.

Przedmiotem konkursu jest przyznanie dotacji na realizację zadania dotyczącego:

 • wzrostu kompetencji osób, w tym pracowników i wolontariuszy, działających w organizacjach pożytku publicznego poprzez m.in. udział w szkoleniach, kursach, studiach, seminariach, konferencjach, wizytach studyjnych oraz uzyskanie uprawnień i certyfikatów albo
 • wzmocnienia infrastruktury organizacji pożytku publicznego poprzez m.in. stworzenie lub modyfikację strony internetowej organizacji, zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia działalności pożytku publicznego, dostosowanie (np. remont, adaptacja) pomieszczeń do prowadzenia działalności pożytku publicznego.

Celem zadania jest wzmocnienie potencjału mniejszych organizacji pożytku publicznego poprzez wyrównywanie ich szans.

Najważniejsze założenia konkursu:

 • podmiotami uprawnionymi do udziału w konkursie są organizacje pożytku publicznego o przychodzie za 2019 rok nie wyższym niż 100 000 zł, które terminowo zamieszczały sprawozdania w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego,
 • zadanie może być realizowane między 1 stycznia a 31 grudnia 2022 roku,
 • kwota dotacji nie może przekroczyć 10 000 zł,
 • wkład własny nie jest wymagany,
 • oferty będą składane wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą Systemu Obsługi Dotacji,
 • dotacje będą przyznane z Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego,
 • pula środków przeznaczonych na ten konkurs wynosi 700 000 zł,
 • konkurs jest przeprowadzany zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.).

Uwagi i propozycje prosimy zgłaszać na formularzu konsultacyjnym do dnia 11 października 2021 roku na adres opp@niw.gov.pl.

Fundusz Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego (FWOPP) jest państwowym funduszem celowym, którego celem jest wzmocnienie potencjału organizacji pożytku publicznego poprzez wyrównywanie ich szans. Jego dysponentem jest Dyrektor NIW-CRSO.

Środki finansowe FWOPP pochodzą z:

 • 1% podatku dochodowego od osób fizycznych niewydatkowanego przez organizacje, które straciły status organizacji pożytku publicznego,
 • 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanego w innym celu niż na prowadzenie działalności pożytku publicznego,
 • 1% podatku dochodowego od osób fizycznych przekazanego na rzecz organizacji pożytku publicznego, która nie została uwzględniona w wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku za dany rok podatkowy, oraz należnych odsetek,
 • odsetek od wolnych środków przekazanych przez Dyrektora NIW-CRSO w zarządzanie Ministrowi Finansów.

Środki z FWOPP będą rozdysponowane w ramach otwartego konkursu ofert.

Po raz pierwszy w historii środki zgromadzone w tym funduszu będą rozdystrybuowane wśród organizacji pożytku publicznego.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Biurem Organizacji Pożytku Publicznego (tel. 601-901-144, e-mail: opp@niw.gov.pl).

Dokumenty do pobrania

Niw Bip
Konsultacje projektu ogłoszenia
Podmiot udostępniający:
Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Wytworzył informację:
Dawid Krupa
20 września, 2021 16:09
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Krupa
20 września, 2021 16:09
Ostatnio modyfikował:
Martyna Leciak
25 kwietnia, 2023 13:56
Historia zmian:

Zaktualizowane 2023-04-25 @ 13:56:00 [aktualna wersja] przez Dawid Krupa

Zaktualizowane 2021-12-31 @ 12:22:05 przez NIW

Zaktualizowane 2021-12-01 @ 15:21:58 [zapisana automatycznie] przez NIW

Newletter

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera

  
Zgadzam się na przetwarzanie przez NIW-CRSO moich danych osobowych w celu wysyłki newslettera, zgodnie z Polityką prywatności NIW-CRSO.

Copyright ©2021 All rights reserved | Created by nFinity

Widget not in any sidebars

Powiadom znajomego!Powiadom znajomego o tej aktualności!
Udostępnij za pomocą:


MessengerFacebookEmailShare