Kapitał Żelazny nr 3
Kapitał Żelazny nr 3

W numerze 3 periodyku, w ramach wymiany dobrych praktyk, znajduje się opis zadania realizowanego w ramach Priorytetu 2a PROO przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę w zakresie budowy nienaruszalnego kapitału.
W niniejszym numerze przedstawiono również model do autooceny organizacji, który pozwala odpowiedzieć na pytania istotne z zakresu przygotowania się do budowania kapitału żelaznego.