Przewodnik miejsc spoczynku żołnierzy Armii Krajowej
Przewodnik miejsc spoczynku żołnierzy Armii Krajowej

Przewodnik po miejscach spoczynku żołnierzy Okręgu Nowogródzkiego AK znajdujących się obecnie na Białorusi — opisy cmentarzy, mogił, miejsc pamięci. W 2022 r. dokonaliśmy jego II wydania wraz z aktualizacją informacji o niektórych miejscach pamięci zdewastowanych w minionych miesiącach przez władze reżimu Łukaszenki np. cmentarz wojenny w Surkontach (34 mogiły zrównane z ziemią).