FIO 2020 ruszyły konsultacje społeczne Regulaminu konkursu dla kolejnych priorytetów

2 października, 2019

Zapraszamy do udziału w konsultacjach Regulaminu konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, edycja 2020 – Priorytety 2, 3 i 4. Uwagi można zgłaszać do 17 października br

Wszystkie zebrane w toku konsultacji uwagi zostaną przedstawione Komitetowi Sterująco-Monitorującemu FIO.

Regulamin wraz z formularzem konsultacji dostępny jest poniżej:

Adres, na jaki należy wysłać formularz to fio@niw.gov.pl.

Więcej informacji na temat konsultacji można przeczytać tutaj.