#gotowinaRODO: Warszawa

8 czerwca, 2018

Czerwiec rozpoczęliśmy szkoleniem w Warszawie, w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim. 8 czerwca uczestników i prelegentów powitali dyrektor Piotr Krygiel z NIW-CRSO oraz Pełnomocnik Wojewody Mazowieckiego do spraw Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego – Jan Myszak.

Część merytoryczną spotkania poprowadził Piotr Drobek, dyrektor Zespołu analiz i strategii w nowoutworzonej instytucji – Urzędzie Ochrony Danych Osobowych. Po wykładzie odpowiadał na dodatkowe pytania uczestników.

Dziękujemy Urzędowi Wojewódzkiemu w Warszawie za gościnę i mamy nadzieję, że po tym szkoleniu kolejnych 70 osób jest #gotowychnaRODO!