II dzień Ogólnopolskich Targów NGO w Kielcach

28 października, 2022

II dzień Ogólnopolskich Targów NGO w Kielcach był okazją do spotkania przedstawicieli organizacji pozarządowych, wolontariuszy oraz przedsiębiorców z całej Polski. W wydarzeniu uczestniczył Wiceprezes Rady Ministrów prof. Piotr Gliński, Przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego.

 

Wśród zaproszonych gości byli także Anna Krupka, sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki; Krzysztof Słoń, senator RP; Krzysztof Lipiec, poseł na Sejm RP; Zbigniew Koniusz, Wojewoda Świętokrzyski; Renata Janik, wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego; Bożena Szczypiór, zastępca prezydenta Kielc; Mirosław Gębski, starosta kielecki oraz burmistrzowie i wójtowie świętokrzyskich gmin.

 

– Niemal rok temu zaczęliśmy przygotowania do tego wydarzenia (…). Myślę, że dla organizacji pozarządowych to ma szczególne znaczenie, bo tutaj, gdzie wystawiają się wielkie firmy, gdzie jest salon przemysłu obronnego, gdzie wielki przemysł rozmawia o swoich sukcesach i nawiązuje kontakty, dzisiaj na tych stoiskach mogą się wystawiać organizacje pozarządowe, które z reguły w przestrzeni publicznej są mniej rozpoznawalne. Mam nadzieję, że te pierwsze targi NGO-EXPO wyznaczą pewną nową tradycję pokazywania się, swoich wytworów i swojego dorobku – mówił podczas powitania gości Wojciech Kaczmarczyk, dyrektor NIW-CRSO.

Po otwarciu II dnia Targów i uroczystym powitaniu gości prof. Piotr Gliński, wiceprezes Rady Ministrów, Przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego wygłosił przemówienie pt. „Organizacje obywatelskie w czasie kryzysu – wyzwania dla polityk publicznych”. Swoją wypowiedź rozpoczął od podziękowania wszystkim osobom, które przyczyniły się do zorganizowania tego wydarzenia.

 

– Organizacje pozarządowe są podstawą funkcjonowania demokracji, czyli systemu zorganizowania wspólnot ludzkich, systemu niedoskonałego, ale najlepszego jaki ludzkość wymyśliła. Bez organizacji tworzonych oddolnie przez obywateli, a więc bez świadomości obywatelskiej, nie funkcjonowalibyśmy sensownie jako wspólnota narodowa i kulturowa i nie mielibyśmy perspektyw rozwojowych – przypomniał prof. Piotr Gliński.

 

– Najważniejszą funkcją organizacji pozarządowych jest przyczynianie się do budowy wspólnoty, więzi międzyludzkich i porozumień. Immamentną cechą organizacji pozarządowych jest umiejętność dialogu, porozumień i artykulacji trudnych kwestii, czyli zawiązywania rozmowy, czyli wstępnego warunku do tego, aby powstawała wspólnota. Słaba wspólnota jest podzielona, gdzie nie ma wspólnego języka, gdzie nie ma więzi, gdzie są emocje i nienawiść, budzona często intencjonalnie przez tych, którzy nie chcą, aby polska wspólnota narodowa, kulturowa była mocna i była w stanie podołać wyzwaniom świata współczesnego – podkreślał premier.

 

W dalszej kolejności odbył się panel dyskusyjny, prowadzony przez dr. Macieja Kunysza ze Stowarzyszenia Ekoskop, członka Rady Działalność Pożytku Publicznego i Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego. Jego rozmówcami byli: prof. Piotr Gliński, wiceprezes Rady Ministrów, Przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego; Wojciech Kaczmarczyk, dyrektor NIW-CRSO; Mariusz Brelski, prezes Stowarzyszenia Skała Lasocin; Kamil Rybikowski, wiceprezes Zarządu Konfederacji Inicjatyw Pozarządowych RP; Justyna Ochędzan z Wielkopolskiej Rady Koordynacyjnej Związku Organizacji Pozarządowych. Paneliści rozmawiali m.in. o wpływie kryzysu na działalność organizacji obywatelskich, które z dnia na dzień w obliczu nagłych i gwałtownych wydarzeń, podjęły się niezwykle trudnych zadań.

 

Oprócz wysłuchania powyższej dyskusji odwiedzający Targi, goście i wystawcy mieli możliwość obejrzenia filmów przybliżających projekty zrealizowane dzięki dofinansowaniu z Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Społecznych NOWEFIO, uczestniczenia w występie artystycznym Wiktora Kowalskiego, zwycięzcy „Szansy na sukces” i uczestnika 59. Krajowego Festiwalu Piosenki w Opolu oraz wysłuchania 4 paneli tematycznych.

 

Głównym organizatorem I Ogólnopolskich Targów NGO był Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego oraz Fundacja im. Stefana Artwińskiego. Wydarzenie było objęte Patronatem Honorowym wiceprezesa Rady Ministrów prof. Piotra Glińskiego. W dwudniowym spotkaniu wzięli udział przedstawiciele blisko 80 organizacji pozarządowych, którzy prezentowali swoją działalność i realizowane projekty. Obecni byli również wolontariusze, przedsiębiorcy i samorządowcy. Spotkanie stało się platformą wymiany doświadczeń dla przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz forum wymiany wiedzy i kontaktów.