Informacja o zmianie terminu ogłoszenia wyników Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030, edycja 2024

29 lutego, 2024

nowefio informacja 290224

 

W związku z trwającą kontrolą prowadzoną przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w zakresie prawidłowości przeprowadzania procedur konkursowych Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO na lata 2018-2030, edycja 2024, Dyrektor NIW-CRSO, mając na uwadze interes organizacji biorących udział w konkursie ogłoszonym w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030, edycja 2024, podjął decyzję o zmianie terminu dokonania wyboru ofert zakwalifikowanych do dofinansowania.

 

Lista projektów przeznaczonych do dofinansowania zostanie ogłoszona do 15 marca 2024 r.

 

Podkreślamy, że rozstrzygnięcie konkursu planowane jest niezwłocznie po otrzymaniu wyników trwającej kontroli i wdrożeniu wynikających z niej wniosków, jeśli będą miały one zastosowanie do procedury oceny ofert w Rządowym Programie NOWEFIO, edycja 2024.