IV Forum Wolontariatu

21 czerwca, 2022

IV Forum Wolontariatu to kolejne już ogólnopolskie spotkanie z udziałem wolontariuszy, organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych zaangażowanych w działania wolontariackie.

Podczas Forum odbędą się spotkania, warsztaty, debaty, których celem jest przede wszystkim umożliwienie uczestnikom zdobycia wiedzy, profesjonalizacja ich działań oraz doskonalenie form kooperacji z wolontariuszami. Uczestnicy wydarzenia poza częścią teoretyczną wezmą także udział w działaniach praktycznych w czasie wizyt studyjnych w wybranych placówkach współpracujących z wolontariuszami. Będzie to okazja do wymiany doświadczeń, praktyk, podzielania się wiedzą i pomysłami w zakresie organizacji wolontariatu.

W trakcie wydarzenia odbędzie się Gala IV Forum Wolontariatu w czasie, której poznamy laureatów konkursów Wolontariusz i Koordynator Roku Korpusu Solidarności 2021.

 

 

Organizatorami IV Forum Wolontariatu są Kancelaria Prezydenta RP oraz Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.