Konferencja „Uniwersytety ludowe wobec wyzwań współczesności”

10 czerwca, 2022

Wraz z Parlamentarnym Zespołem ds. Rozwoju Kół Gospodyń Wiejskich i Miejskich oraz Ogólnopolską Siecią Uniwersytetów Ludowych NIW-CRSO 10 czerwca współorganizował konferencję „Uniwersytety Ludowe wobec wyzwań współczesności”.

 

Wydarzenie rozpoczęło wystąpienie wicepremiera prof. Piotra Glińskiego, Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego.

 

– Uniwersytety ludowe to wielki dorobek wspólnotowy, wspaniały typ instytucji, która łączy wiele ważnych dla nas elementów, takich jak oddolność, inicjatywa, znajomość lokalności, połączonych z refleksją aksjologiczną. To wszystko jest na tyle cenne, że państwo, zgodnie z zasadą pomocniczości zapisaną w polskiej konstytucji , powinno mieć obowiązek wspierania takich działań. Cieszę się, że polski parlament to popiera – podkreślał wicepremier.

 

Wojciech Kaczmarczyk, dyrektor NIW-CRSO zaprezentował dotychczasowe wyniki Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030. W ciągu dwóch lat funkcjonowania programu dofinansowano 54 inicjatywy: 33 instytucje, 2 sieci i 19 projektów z zakresu edukacji obywatelskiej. Przeważającą większość projektów zrealizowano we wsiach i w miejscowościach do 200 000 mieszkańców.

– NIW poprzez system punktów preferencyjnych i kryteriów strategicznych, bardzo precyzyjnie opisanych w naszych regulaminach, stara się ułatwić drogę do środków publicznych dla takich właśnie inicjatyw – wyjaśnił dyrektor.

 

W dyskusjach wzięli udział przedstawiciele uniwersytetów ludowych, administracji publicznej i świata nauki. Konferencja była okazją do poznania innowacyjnego wymiaru działalności uniwersytetów ludowych oraz do dyskusji o ich przyszłości.

 

Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli Marszałek Sejmu Elżbieta Witek oraz Wicemarszałek Małgorzata Gosiewska.

 

Konferencja została współfinansowana ze środków Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030. Program powstał z inicjatywy Wiceprezesa Rady Ministrów, Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego prof. Piotra Glińskiego.

Uniwersytet ludowy to forma edukacji pozaszkolnej dla osób powyżej 18 roku życia. Autorem pomysłu był duński pastor, poeta, filozof, pisarz, teolog – Nikolai Frederik Severin Grundtvig. W XIX wieku stworzył koncepcję uniwersytetów ludowych, które miały pełnić rolę „szkół dla życia”, nie dla dyplomów czy stopni naukowych.

 

Dawniej na uniwersytetach ludowych uczono nowoczesnych metod rolniczych, edukowano na temat kraju i regionu, a także podejmowano działania mające rozbudzić świadomość społeczną i międzykulturową mieszkańców terenów wiejskich. Obecnie wciąż nawiązują do tych korzeni – działają na rzecz rozwoju zawodowego, zainteresowań i stwarzają szansę na edukację, gdzie nie ma dostępu do innych form edukacji dorosłych. W swojej działalności uniwersytety ludowe przykładają uwagę do promowania dziedzictwa kulturowego społeczności, w których funkcjonują.

 

TRANSMISJA
Program konferencji: 
https://adobe.ly/3mkGrTB