Konferencja prasowa z udziałem wiceministra Krawczyka i dyrektora Brauna

17 czerwca, 2024

Konferencja Prasowa w KPRM

Marek Krawczyk, wiceminister ds. społeczeństwa obywatelskiego przedstawił dziś na konferencji prasowej Michała Brauna, nowego dyrektora NIW-CRSO, który wyjaśnił założenia pięcioletniej kadencji. Wśród najważniejszych punktów pojawił się temat transparentności i gospodarności NIW-CRSO oraz partnerskiej współpracy z organizacjami pozarządowymi. Podczas spotkania minister Krawczyk wręczył też nominację na członka Rady NIW Monice Miłowskiej.

13 czerwca 2024 r. decyzją Marka Krawczyka, wiceministra ds. społeczeństwa obywatelskiego, Michał Braun został wybrany w otwartym konkursie na stanowisko dyrektora NIW-CRSO. Ekspert i praktyk w dziedzinie partycypacji publicznej, samorządu i III sektora otrzymał silny mandat społeczny na podstawie wieloetapowego, transparentnego konkursu, w którym brało udział łącznie 13 kandydatek i kandydatów.

 

– Nowy dyrektor postrzega Instytut jako apolityczną w decyzjach i transparentną w procedurach część struktur wykonawczych państwa. Dotyczy to przede wszystkim dyscypliny finansów publicznych, ale także praworządności i celowości działań – podkreślił wiceminister Marek Krawczyk.

 

Poza szczegółowymi działaniami kontrolnymi Michał Braun, jeszcze jako pełniący obowiązki dyrektora, wprowadził szereg usprawnień w procedurach konkursowych, zwiększając ich przejrzystość. W ramach przeglądu struktury wprowadził też zmiany w regulaminie pracy i zapobiegania konfliktowi interesów. Zrealizował także audyty RODO i bezpieczeństwa danych.

 

– Moje cele, jako nowego dyrektora NIW-CRSO, są jasne: chcę, aby Narodowy Instytut Wolności świecił przykładem transparentności i gospodarności oraz partnerskiej współpracy z trzecim sektorem. Wiem, że NIW może stać się punktem odniesienia dla innych instytucji grantodawczych. Będę kontynuował kluczowe zmiany, które dotyczą m.in. zasad przyznawania dotacji, wyboru ekspertów oceniających wnioski oraz zwiększenia partycypacji NGO w funkcjonowanie NIW-CRSO – wyjaśnił dyrektor Michał Braun.

 

Michał Braun, po odwołaniu ze stanowiska Wojciecha Kaczmarczyka przez minister Agnieszkę Buczyńską, przejął obowiązki dyrektora NIW-CRSO. Zaraz po objęciu funkcji (13 marca br.) złożył rezygnację ze stanowiska, która weszła w życie po trzech miesiącach. W międzyczasie rozstrzygnięty został otwarty konkurs na stanowisko nowego dyrektora NIW-CRSO.

 

Podczas konferencji Minister Krawczyk wręczył również nominację na członka Rady NIW Monice Miłowskiej, prezesce Fundacji To Proste, pomysłodawczyni Mapuj Pomoc, która od 17 lat działa na rzecz środowiska organizacji pozarządowych.