Konkurs PROO 1A rozstrzygnięty!

22 lipca, 2021

W ramach tegorocznego naboru PROO 1a do dofinansowania zarekomendowano 59 wniosków spośród 109, które brały udział w etapie wniosków pełnych konkursu. Próg punktowy pozwalający na otrzymanie dofinansowania wyniósł 97,5 pkt.

Wartość środków przeznaczonych na dotacje dla organizacji w ramach konkursu wyniosła 28 023 000,00 zł.

Z organizacjami, których wnioski zostały przeznaczone do dofinansowania, skontaktują się przedstawiciele NIW-CRSO, którzy będą pełnić funkcję opiekunów, w celu przekazania informacji o przyznanej kwocie dotacji oraz z prośbą o weryfikację harmonogramów i kosztorysów w odniesieniu do przyznanej dotacji.

Karty ocen złożonych wniosków pełnych zostaną udostępnione w ciągu 30 dni poprzez System Obsługi Dotacji.

W przypadku wniosków przeznaczonych do dofinansowania, niezależnie od daty zawarcia umowy, ponoszone wydatki będą kwalifikowane od 1 stycznia 2021 r. (o ile harmonogram zakładał rozpoczęcie realizacji działań od tego terminu).

PROO jest pierwszym w historii programem bezpośredniego wsparcia dla polskich organizacji obywatelskich, który wspomaga zarówno realizację ich celów statutowych, jak i rozwój instytucjonalny. Inicjatorem powstania programu jest Wiceprezes Rady Ministrów, Przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego prof. Piotr Gliński.