Konkurs PWRUL – edycja 2021 rozstrzygnięty!

23 grudnia, 2021

Prezentujemy wyniki oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach tegorocznego konkursu.

 

Gratulujemy wszystkim organizacjom, które będą realizować ciekawe projekty związane z uniwersytetami ludowymi.

 

Na 123 wnioski złożone w Systemie Obsługi Dotacji, 4 nie spełniły kryteriów formalnych. Pozostałe oferty zostały zakwalifikowane do oceny merytorycznej.

 

W ramach Priorytetu 2 Wsparcie tworzenia nowych oraz reaktywacji wcześniej istniejących uniwersytetów ludowych dofinansowanie uzyska 8 wniosków.

 

W ramach Priorytetu 4 Wsparcie rozwoju edukacji obywatelskiej i zachowania dziedzictwa w środowiska lokalnych dofinansowanie uzyska 8 organizacji.

 

Z organizacjami, których wnioski zostały przeznaczone do dofinansowania, skontaktują się pracownicy Biura Programów Tematycznych.

 

Karty ocen złożonych ofert zostaną udostępnione w ciągu 60 dni poprzez System Obsługi Dotacji.