Nabór wniosków do FIO 2018 wydłużony

28 marca, 2018


Narodowy Instytut Wolności przesunął termin składania wniosków do Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2018 do czwartku 5 kwietnia do godz. 16:15. Decyzja ta jest podyktowana potrzebami małych organizacji pozarządowych, którym NIW wychodzi naprzeciw.

Kierując się potrzebami rozwijających się organizacji pozarządowych, dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego podjął decyzję o przesunięciu terminu składania ofert w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich z 29 marca na czwartek 5 kwietnia 2018 roku. Oferty będzie można przesyłać do godz. 16:15.

Wiele wskazuje na to, że będziemy mieć do czynienia z bardzo dużą liczbą wniosków, być może rekordową – mówi Wojciech Kaczmarczyk, dyrektor NIW-CRSO, instytucji, która nadzoruje FIO. – Jednocześnie dotarły do nas sygnały od małych organizacji, że potrzebują więcej czasu na złożenie projektu. Dążymy do zwiększenia ich zaangażowania w FIO, więc wsłuchujemy się w ich głos i przedłużamy nabór.

Wyrównywanie szans i wsparcie organizacji o rosnącym potencjale to priorytet w tegorocznej edycji Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Dodatkowe punkty w ocenie strategicznej otrzymają te podmioty, które pochodzą z małych miejscowości (do 50 tys. mieszkańców) lub mają niewielki przychód roczny (do 100 000 zł). Kolejne punkty dostaną organizacje, które nie korzystały do tej pory ze środków FIO.

Od otwarcia konkursu (czwartek 1 marca) Narodowy Instytut Wolności prowadzi najbardziej intensywną w historii FIO kampanię informacyjną. Instytut zorganizował 32 spotkania informacyjne we wszystkich województwach. Przedstawiciele NIW odwiedzili m. in. takie miasta, jak Białystok, Leszno, Łomża, Katowice, Kraków, Piła czy Ostrowiec Świętokrzyski. Przygotowany został również podręcznik dla organizacji zainteresowanych FIO 2018. NIW na bieżąco prowadzi aktywną komunikację w mediach tradycyjnych i społecznościowych. Instytut deklaruje, że będzie kontynuować działania promocyjne do momentu zakończenia naboru.