Pierwsze posiedzenie drugiej kadencji Rady NIW-CRSO

2 marca, 2021

2 marca 2021 r. to data pierwszego posiedzenia drugiej kadencji Rady Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, która potrwa 3 lata.

Spotkanie Rady, które odbyło się w wersji zdalnej, poprowadził jej nowy przewodniczący – Piotr Mazurek, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Pełnomocnik Rządu do spraw Polityki Młodzieżowej, wiceprzewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego. Minister Mazurek zwracając się do uczestników posiedzenia przywitał wszystkich dotychczasowych i nowych członków Rady oraz wyraził nadzieję na owocną i skuteczną współpracę w trakcie trwania nowej kadencji.

Na pierwszym posiedzeniu Rady obecnych było 9 jej członków, którzy zaprezentowali swoje doświadczenie związane z działalnością w trzecim sektorze:

 • Piotr Mazurek – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, powołany przez Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego, pełniący funkcję przewodniczącego Rady NIW;
 • Wojciech Jachimowicz – Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne, przedstawiciel strony pozarządowej poparty przez 59 organizacji pozarządowych;
 • Marek Rymsza – Kancelaria Prezydenta RP, powołany przez Prezydenta RP;
 • Tymoteusz Zych – Fundacja Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, przedstawiciel strony pozarządowej poparty przez 62 organizacje pozarządowe;
 • Jarosław Bierecki – przedstawiciel strony pozarządowej poparty przez 29 organizacji pozarządowych;
 • dr Anna Budzanowska – przedstawicielka strony pozarządowej poparta przez 47 organizacji pozarządowych;
 • Eliasz Grubiński – przedstawiciel strony pozarządowej poparty przez 38 organizacji pozarządowych;
 • Bartłomiej Orzeł – przedstawiciel Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego;
 • Piotr Patkowski – przedstawiciel Ministra Finansów.

Na pierwszym posiedzeniu nieobecne były 2 członkinie Rady:

 • prof. Ewa Leś – Uniwersytet Warszawski, powołana przez Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego;
 • Iwona Gibas – przedstawicielka jednostek samorządu terytorialnego.

Porządek obrad obejmował również głosowanie nad przyjęciem projektu Regulaminu konkursu Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Program, który stanowi popularne źródło wsparcia dla organizacji pozarządowych, przedstawił Radzie Wojciech Kaczmarczyk, Dyrektor NIW-CRSO. Wyjaśniając założenia Dyrektor Instytutu powiedział, że „Program NOWEFIO jest kontynuacją programów rządowych skierowanych do sektora organizacji pozarządowych, zaś jego podstawowym celem jest promocja działalności społecznej, aktywizacja i formowanie postaw obywatelskich”. Podkreślił również, że jedną z najistotniejszych informacji dla organizacji jest zwiększenie budżetu programu z 60 do 80 milionów złotych rocznie, co jest efektem starań wicepremiera Piotra Glińskiego.

Po dyskusji na temat poszczególnych uwag, zgłoszonych podczas konsultacji społecznych, Rada podjęła jednogłośnie decyzję o przyjęciu projektu Regulaminu konkursu wraz z poprawką dotyczącą uwzględniania w kryterium strategicznym postaw proekologicznych wśród odbiorców projektu, szczególnie w temacie klimatu, ochrony środowiska, ekologii.

Co więcej, podczas spotkania zatwierdzono zmiany w Regulaminach konkursów PROO 1a edycja 2019 oraz konkursu PROO 1a edycja 2020.

Dyrektor Wojciech Kaczmarczyk przedstawił Radzie NIW doraźne prace Instytutu oraz główne zadania, przed jakimi stoi w perspektywie najbliższych tygodni.

Rada NIW-CRSO ma funkcję opiniodawczo-nadzorczą w obszarze finansowych i merytorycznych aspektów działalności Instytutu. Wydaje opinie m. in. w sprawach planu finansowego, sprawozdania merytorycznego czy projektów programów wspierania społeczeństwa obywatelskiego NIW-CRSO.