Marek Rymsza

Socjolog, nauczyciel akademicki, doktor habilitowany nauk humanistycznych. Od 2017 doradca prezydenta RP Andrzeja Dudy. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Stopień doktora nauk humanistycznych uzyskał w 1997 w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. W 2014 w tej samej uczelni uzyskał stopień doktora. Zawodowo związany z Instytutem Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Kierownik Zakładu Profilaktycznych Funkcji Polityki Społecznej. Specjalizuje się w zagadnieniach polityki społecznej ze szczególnym uwzględnieniem aktywizujących metod wsparcia, oraz w problematyce organizacji pozarządowych, trzeciego sektora i społeczeństwa obywatelskiego. W latach 1990-2001 pracował w Kancelarii Senatu RP jako sekretarz Komisji ds. polityki społecznej, rodziny i zdrowia, a w latach 2002-2008 był dyrektorem Programu Polityki Społecznej w Fundacji Instytut Spraw Publicznych. W 2015 został powołany przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w skład Narodowej Rady Rozwoju jako koordynator sekcji Polityka społeczna, rodzina. W dniu 28 września 2017 został powołany na stanowisko Doradcy Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Autor i współautor ponad 100 publikacji, w tym monografii książkowych oraz redaktor lub współredaktor naukowy wielu tomów zbiorowych. Redaktor naczelny kwartalnika „Trzeci Sektor”, członek redakcji półrocznika „Societas/Communitas”, członek redakcji kwartalnika „Więź” oraz „Laboratorium Więzi”.

metadata
Podmiot udostępniający: Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Wytworzył informację: admin 27 marca 2019 2:39:11
Wprowadził informację do BIP admin 27 marca 2019 2:39:11
Ostatnio modyfikował: 28 marca 2019 10:42:34