Podsumowanie naboru FIO 2020, Priorytetu 2-4

23 grudnia, 2019

Zakończyliśmy nabór ofert w ramach ostatniego otwartego konkursu ogłaszanego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020. Organizacje pozarządowe i podmioty z nimi zrównane mogły złożyć ofertę w konkursie, podczas trwającego pięć tygodni naboru: od 18 listopada do 23 grudnia 2019 (do godz. 12.00).

W trakcie naboru wpłynęło 2314 ofert.

Dziękujemy wszystkim zainteresowanym za udział w konkursie. W najbliższych dniach oferty zostaną ocenione pod względem formalnym, a następnie pod względem merytorycznym.

Ogłoszenie wyników planowane jest do końca marca 2020 roku.