Pożegnanie śp. prof. dr. hab. Zbigniewa Wawra

13 grudnia, 2022

Z wielkim żalem przyjęliśmy informację o śmierci prof. dr hab. Zbigniewa Wawra – Dyrektora Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie – wybitnego muzealnika, historyka wojskowości, profesora nadzwyczajnego w Instytucie Polityki Społecznej i Stosunków Międzynarodowych Politechniki Koszalińskiej, działacza społecznego, autora kilkudziesięciu książek, scenariuszy do filmów historycznych, wystaw, ale przede wszystkim wspaniałego i ciepłego człowieka.

 

Pogrążonej w żałobie Rodzinie i Przyjaciołom składamy wyrazy głębokiego współczucia.

 

Dyrekcja i Pracownicy Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.