Rekrutujemy do Biura Organizacyjnego

18 września, 2018

Nasz Instytut ciągle się rozwija, więc szukamy rąk do pracy! Jeśli jesteś osobą z minimum rocznym doświadczeniem zawodowym w administracji publicznej przy realizacji zamówień publicznych, szukamy właśnie Ciebie! Aplikacje przyjmujemy do czwartku 4 października.

Jakie będą Twoje główne zadania?

 • udział w planowaniu i realizacji budżetu Biura wraz z prognozowaniem wydatkowania środków oraz prowadzenie planów zamówień publicznych i finansowo-rzeczowych;
 • monitorowanie wydatków z budżetu NIW, przedstawianie propozycji sposobu ich racjonalizacji oraz analizowanie i opiniowanie dokumentów w tym zakresie;
 • zlecanie usług oraz dokonywanie zakupów materiałów, sprzętu i wyposażenia biurowego na potrzeby NIW-CRSO, w tym udział w dokonywaniu zamówień, prowadzenie analizy rynku, przygotowywanie wniosków o udzielenie zamówienia,
  przygotowywanie projektów umów lub zleceń oraz dokonywanie odbiorów usług i dostaw zlecanych przez NIW-CRSO;
 • opisywanie merytoryczne dowodów księgowych dotyczących zrealizowanych przez Biuro usług i dostaw oraz ich kontrola pod względem poprawności oraz kompletności dokumentów opisujących zakres rzeczowy; monitorowanie obiegu tych dokumentów;
 • gospodarowanie materiałami biurowymi i eksploatacyjnymi, sprzętem i wyposażeniem biurowym;
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych pozostałych środków trwałych.

Oczywiście mamy wiele atrakcyjnych rzeczy do zaoferowania:

 • umowę o pracę;
 • możliwość rozwoju zawodowego;
 • nagrody – w zależności od wyników pracy;
 • wsparcie na etapie wdrażania do pracy;
 • pakiet socjalny;
 • przyjazną atmosferę pracy;
 • pracę w dogodnej lokalizacji w bezpośrednim sąsiedztwie m.in. metra Rondo ONZ.

Zainteresowany/a? Aplikuj już dziś! Wszystkie informacje znajdziesz na www.niw.gov.pl/praca. Aplikacje przyjmujemy do czwartku 4 października.

Pytania? Zapraszamy do kontaktu: rekrutacja@niw.gov.pl, 601 901 066