Relacja: Konferencja „Bezpieczne finansowanie kapitału przez organizacje obywatelskie”

24 października, 2022

W sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie odbyła się dziś (24 października) konferencja pt. „Bezpieczne finansowanie kapitału przez organizacje obywatelskie”.

 

 

Spotkanie było okazją do zdobycia fachowej wiedzy o kapitałach żelaznych, a także o nowych sposobach oraz najlepszych pomysłach na rozwój finansowy organizacji pozarządowych. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele środowiska biznesowego związanego z rynkiem kapitałowym, członkowie zarządów funduszy inwestycyjnych oraz reprezentanci trzeciego sektora, a wśród nich beneficjenci Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich (interlink) Priorytet 2a.

 

Zebranych gości powitał Marek Dietl, Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Następnie głos zabrał Piotr Krygiel, Prezes Zarządu Fundacji GPW, który podkreślał, że edukacja finansowa jest również formą edukacji obywatelskiej.

 

W dalszej kolejności przemawiał Wojciech Kaczmarczyk, dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, który przypomniał:

 

– Od 2017 roku zaczęliśmy realizować programy wsparcia instytucjonalnego. Zaczynaliśmy z jednym programem, teraz mamy ich dziewięć i przeznaczamy wsparcie publiczne dla organizacji pełniących szczególną rolę w społeczeństwie. Wyjątkowym programem w tym kontekście jest Rządowy Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich, priorytet 2a, w ramach którego organizacje realizują projekty, ale też pozyskują środki w perspektywie wieloletniej, a nawet wielopokoleniowej.

 

Kończąc swoją wypowiedź, Dyrektor NIW podkreślił:

– Bardzo się cieszę, że spotykamy się właśnie na GPW, gdzie możemy podjąć obywatelską edukację finansową. To pierwsze takie przedsięwzięcie, ale mam nadzieję, że otworzy cały pakiet systemu wsparcia dla organizacji pozarządowych, które stawiają sobie za cel tworzenie swoich kapitałów, budowanie swoich kapitałów i opieranie swojej działalności w dłuższej perspektywie czasu (…) na stabilnym źródle finansowania, jakim są własne aktywa finansowe.

The gallery was not found!

Po oficjalnym otwarciu konferencji przyszła kolej na wykłady eksperckie. Pierwszy, pt.  „Najważniejsze funkcje rynku kapitałowego”, wygłosił Przemysław Gerschmann, doradca Zarządu GPW. Następnie Marlena Janota, członek Zarządu Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. mówiła nt. funduszy inwestycyjnych jako instrumencie zarządzania kapitałem żelaznym organizacji pozarządowych.

 

W dalszej części wydarzenia odbyła się debata prowadzona przez Arkadiusza Jachimowicza, prezesa Stowarzyszenia ESWIP pt. „Finansowanie kapitałów żelaznych a specyfika działalności organizacji obywatelskich”. Wzięli w niej udział: prof. Marcin Dyl z Uniwersytetu Warszawskiego; Piotr Krygiel, Prezes Fundacji GPW; Irena Gadaj, Prezes Zarządu Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej; Marcin Rechulicz z Federacji Funduszy Lokalnych w Polsce oraz Paweł Kurtyka z Fundacji im. Janusza Kurtyki.

 

Paneliści mówili o metodach i źródłach pozyskiwania środków lokowanych później w kapitałach żelaznych swoich organizacji. Omawiali także bezpieczne sposoby inwestowania tych środków. Wszyscy jednogłośnie stwierdzili, że bezpieczeństwo finansowe można osiągnąć poprzez dywersyfikację metod inwestowania, zaufanie społeczności lokalnej oraz wsparcie merytoryczne ekspertów.

 

 

Główną motywacją zorganizowania konferencji o finansowaniu kapitału przez organizacje obywatelskie był fakt, że w tym roku pierwsi beneficjenci priorytetu 2a rządowego programu PROO kończą zadania rozpoczynające proces budowania kapitału żelaznego w swoich organizacjach. Eksperckie spotkanie ze specjalistami miało na celu ułatwienie im tego zadania oraz umożliwienie bezpośredniej wymiany wiedzy i doświadczeń.

 

Organizatorami wydarzenia były: NIW-CRSO i Fundacja GPW. Partnerem merytorycznym przedsięwzięcia byłą Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami