Sudeckie Forum Inicjatyw z udziałem Dyrektora NIW-CRSO

7 lipca, 2023

Wymiana poglądów, doświadczeń, działań, a przede wszystkim propozycji współpracy w obszarze wiary, kultury i ekonomii – to główny cel Sudeckiego Forum Inicjatyw, które odbywa się w Głuszycy (woj. dolnośląskie). W wydarzeniu uczestniczy Wojciech Kaczmarczyk, Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

 

Motywem przewodnim spotkania jest hasło: Wiara – Kultura – Ekonomia. Sudeckiemu Forum Inicjatyw, które trwa pięć dni towarzyszą spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych, samorządowcami, seniorami, osobami z niepełnosprawnością, młodzieżą.

 

– Celem Sudeckiego Forum Inicjatyw jest wielość, różnorodność spojrzeń, umiejętność dialogu i wymiana doświadczeń – wszak każdy uczestnik z innego punktu widzenia spostrzega otaczający nas świat. Na Forum słuchamy co inni mają do powiedzenia. Wiemy, że tradycja, patriotyzm, kultura czy ekonomia są integralnymi dziedzinami naszego codziennego życia. Edukując formujemy, a przez rzetelny przekaz informacji – dzielimy się wszystkim ze wszystkimi – mówią organizatorzy wydarzenia.

 

W ramach Forum odbywają się m.in. ciekawe debaty. W jednej z nich – pt. „Jakie korzyści daje działanie w organizacjach?” – wziął udział Wojciech Kaczmarczyk, Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności.
Rozmowa była okazją do wskazania wielu pozytywnych aspektów działalności społecznej, ale także zwrócenia uwagi na problemy i przeciwności, z jakimi mierzą się społecznicy. Są to m.in. ataki mediów na organizacje prawicowe, katolickie.

 

– Do roku 2017 najwięcej środków publicznych, ale także zagranicznych płynęło do organizacji, które wyrastały z nurtu liberalnego, lewicowego. To też powodowało, że głos w debacie o III sektorze, sprawach społecznych był zdominowany przez tego rodzaju grupy interesów organizacji (…) Jak się zmieniła polityka państwa, polityka publiczna – w ten sposób, że od roku 2016, 2017 wsparcie uzyskały także inne grupy organizacji pozarządowych – np. katolickie, prawicowe, to rozpoczęły się ataki niektórych mediów na te organizacje, stygmatyzowanie ich – mówił Dyrektor NIW Wojciech Kaczmarczyk. – Polityka państwa polega obecnie m.in. na tym, żeby zamazywać białe plamy w finansowaniu III sektora. Jak widzę na tej ściance z tyłu logo Narodowego Instytutu Wolności, to bardzo się cieszę, bo jeśli w takiej niewielkiej miejscowości jak Głuszyca, do której jedzie się prawie 6 godzin z Warszawy jest logo NIW-u, to znaczy, że tu także trafiają pieniądze rządowe – do miejscowości z dala od centrum, która nie była na mapie zainteresowania np. funduszy norweskich. Jest to przykład troski państwa o rozwój społeczności lokalnej (…) To jest wyzwanie dla nas wszystkich, żeby nie uczestniczyć w hejcie, który jest kierowany do organizacji, nie poddawać się tej narracji i po prostu robić swoje, budować wspólnoty lokalne oparte na prawdziwych wartościach, które łączą ludzi – dodał.

 

LINK DO PANELU Z UDZIAŁEM DYREKTORA NIW-CRSO

 

W debacie, oprócz Dyrektora Instytutu, uczestniczyli: Angelika Niedziółka, Kierownik ds. programów społecznych Fundacja Orlen; Krzysztof Kwiatkowski, Starosta Wałbrzyski; Dawid Okarma, Prezes Federacji Organizacji Katolickich. Rozmowę poprowadził Miłosz Monasterski.