Trwa ocena prac magisterskich i rozpraw doktorskich zgłoszonych do konkursu

19 października, 2021

Z końcem września br. upłynął termin zgłoszeń do „Konkursu na najlepszą pracę magisterską i rozprawę doktorską poświęconą społeczeństwu obywatelskiemu”. Prace i rozprawy spłynęły z ośrodków akademickich z całego kraju, a ich autorzy reprezentują różne dyscypliny nauk społecznych. W tej chwili kapituła konkursu, złożona z wybitnych naukowców, poddaje szczegółowej analizie 25 prac i rozpraw, które zostały zakwalifikowane do I etapu oceny merytorycznej.

Ze względu na wysoki poziom zgłoszonych prac oraz ich tematyczną różnorodność, a co za tym idzie czasochłonność prowadzonej oceny, termin ogłoszenia wyników konkursu został wydłużony do dnia 26 listopada br. Uroczyste wręczenie nagród planowane jest w trakcie dorocznej konferencji NIW-CRSO.

 

Regulamin konkursu (tekst jednolity)