Uniwersytety Ludowe – wyzwania, zadania, szanse. Konferencja z udziałem Dyrektora NIW-CRSO

12 października, 2022

Dyskusje, warsztaty, wykłady. 11 i 12 października 2022 roku na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyła się konferencja sieciująco-podsumowująca pt. „Uniwersytety Ludowe – wyzwania, zadania, szanse”. W spotkaniu uczestniczył Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Wojciech Kaczmarczyk.

 

Dzień pierwszy to spotkanie sieciujące, w którym udział wzięli nie tylko aktualni członkowie Ogólnopolskiej Sieci Uniwersytetów Ludowych ale również osoby reprezentujące podmioty, które chcą dołączyć do tej federacji.

 

– Podczas spotkania, panowała prawdziwa ULowa atmosfera, pełna wymiany doświadczeń, dyskusji i poznawania nowych, potencjalnych partnerów projektowych – mówią organizatorzy.

 

W trakcie drugiego dnia (12 października) przedstawiciele świata nauki, praktycy z uniwersytetów ludowych oraz pasjonaci tego nurtu wzięli udział w konferencji naukowej na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 

W spotkaniu uczestniczył również Dyrektor NIW-CRSO Wojciech Kaczmarczyk, który zachęcał do aktywności na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i udzielania się w radach działalności pożytku publicznego.

 

Prezes Zarządu OSUL Jakub Mincewicz przedstawił dotychczasowe osiągnięcia Sieci oraz działania podjęte w ramach projektu dofinansowanego z Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030, który realizuje Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

 

Organizatorami wydarzenia byli: Ogólnopolska Sieć Uniwersytetów Ludowych we współpracy z Akademią Marynarki Wojennej w Gdyni i Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.