Uwaga na maile, które mogą wprowadzić w błąd organizacje pozarządowe!

24 maja, 2024

Komunikat NIW CRSO NGO

Ostatnio otrzymujemy wiele sygnałów od zaniepokojonych organizacji, do których „Fundacja Biura Informacji NGO” wysyła wiadomości na temat Krajowego Rejestru Biura Informacji NGO, nazywając go „oficjalnym serwisem Organizacji Pożytku Publicznego”. Fundacja nakłania organizacje do przekazywania informacji, które mają posłużyć m.in. weryfikacji i certyfikacji organizacji pożytku publicznego.

Chcielibyśmy podkreślić, że Fundacja nie prowadzi tych działań w porozumieniu z Narodowym Instytutem Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NIW-CRSO), a przekazywanie jej jakichkolwiek informacji  jest dobrowolne i nie jest wymagane żadnymi przepisami prawa. Jednocześnie nie bierzemy odpowiedzialności za prawidłowość i wiarygodność danych prezentowanych przez tę Fundację i zalecamy uważne czytanie regulaminu korzystania z portalu, który zakłada możliwość pobierania opłat za weryfikację organizacji.

 

Zaznaczamy również, że status organizacji pożytku publicznego przyznaje sąd rejestrowy na wniosek zainteresowanej organizacji i nie podlega on certyfikacji. Zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) organizacje pożytku publicznego zamieszczają swoje sprawozdania (zatwierdzone sprawozdanie finansowe i sprawozdanie merytoryczne) w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego www.niw.gov.pl/opp/sprawozdania-opp. Natomiast jedynym organem uprawnionym do prowadzenia wykazu organizacji pożytku publicznego, którym podatnicy mogą przekazać 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych www.niw.gov.pl/opp/wykaz-opp, jest Dyrektor NIW-CRSO, o czym stanowi art. 27 tej ustawy.

 

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z obowiązkami organizacji pożytku publicznego prosimy o kontakt z naszym Biurem Organizacji Pożytku Publicznego (tel. 601-901-144, e-mail: opp@niw.gov.pl).