Wykaz OPP – 1,5% za 2022 rok w 2023 roku

12 grudnia, 2022

Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NIW-CRSO) opublikował 12 grudnia 2022 roku wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2022 rok w 2023 roku. Zestawienie przygotowaliśmy na podstawie danych otrzymanych z Ministerstwa Sprawiedliwości oraz informacji z bazy sprawozdań organizacji pożytku publicznego na temat terminowego wywiązania się przez organizacje z obowiązku sprawozdawczego za 2021 rok.

 

Wykaz zawiera 9 197 organizacji pożytku publicznego:

  • które mają status organizacji pożytku publicznego na dzień 30 listopada 2022 roku,
  • w stosunku do których nie wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego informacji o otwarciu likwidacji lub ogłoszeniu upadłości,
  • które w terminie zamieściły sprawozdania za 2021 rok w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego,
  • które po terminie zamieściły sprawozdania w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego, ale wykazały, że to spóźnienie nastąpiło bez ich winy albo z przyczyn od nich niezależnych.

 

Podstawa prawna

z art. 27a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, z późn. zm.)