Wyniki otwartego konkursu „Wsparcie organizacji wolontariatu w NGO – WOW w NGO!” edycja 2023

11 września, 2023

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami otwartego konkursu „Wsparcie organizacji wolontariatu w NGO – WOW w NGO!” edycja 2023 w ramach Korpusu Solidarności – Rządowego Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego na lata 2018-2030

 

W ramach konkursu złożono 346 ofert, 182 oferty w I wariancie (wrzesień 2023 – sierpień 2026) oraz 164 oferty w II wariancie (styczeń 2024 – grudzień 2026), do dofinansowania zakwalifikowano najwyżej ocenionych oferty:

 

  • 90 w I wariancie;
  • 29 w II wariancie;
  • 49 ofert z możliwością przesunięcia terminu realizacji z wariantu II na wariant I (rozpoczęcie od września br.).

W celu wykorzystania środków dostępnych w ramach konkursu dokonano przesunięć kwot dotacji w dofinansowanych projektach, w związku z czym wysokość dotacji przyznanych w poszczególnych latach może się różnić od wysokości kwot wnioskowanych.

 

Z organizacjami, których wnioski zostały przeznaczone do dofinansowania, skontaktują się w najbliższym czasie przedstawiciele NIW-CRSO w celu przekazania informacji o szczegółowej kwocie przyznanej dotacji i weryfikacji w SOD oraz zapisów koordynatorów do Szkoły Dobrego Wolontariatu.

 

Oferent rozpoczynający realizację działań w I wariancie (tj. od września br.), jak również Oferent, który otrzymał propozycję zmiany wariantu na I, zobowiązany jest do wskazania koordynatora wolontariatu do udziału w Szkole Dobrego Wolontariatu. Zjazdy odbędą się w dniach: 2 – 6 października br. oraz 20 – 24 listopada br. Oferent zobowiązany jest do przesłania do NIW-CRSO umowy lub pisemnej informacji o rezygnacji z realizacji zadania pod rygorem niepodpisania umowy.

 

Dodatkowe informacje:

Pytania dotyczące konkursu oraz na temat Korpusu Solidarności – Rządowego Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego na lata 2018 – 2030 można uzyskać pod numerem telefonu 885-221-530 w godz. 10:00-14:00 od poniedziałku do piątku lub e-mailowo pod adres: korpussolidarnosci@niw.gov.pl

Wariant I

Wariant II