Zaproszenie na IX Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych

8 maja, 2024

OFIP

26-28 czerwca br. w Warszawie odbędzie się IX Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych organizowane przez Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych. Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego jako Partner wydarzenia zaprasza do uczestnictwa w Forum.

Zapraszamy do Warszawy po potężna dawkę wiedzy, spotkań i ważnych dyskusji dla sektora obywatelskiego! Spotkajmy się podczas IX OFIP-u!

 

OFIP odbywa się cyklicznie od 1996 roku i skupia osoby działające w organizacjach pozarządowych, samorządach, administracji publicznej oraz biznesu. Prezentuje ważne inicjatywy, inspirujące działania oraz innowacyjne rozwiązania.

 

Na zgłoszenia czekamy do 3 czerwca br. Formularz rejestracyjny  i szczegółowe informacje na temat wydarzenia znajdują się na stronie ofip.eu

Sfinansowanie uczestnictwa w wydarzeniu

Organizacje spoza Warszawy zainteresowane uczestnictwem w OFIP mogą ubiegać się o sfinansowanie kosztów transportu na wydarzenie (środkami publicznego transportu zbiorowego, np. autokarem) w ramach Priorytetu 5, Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO, Edycja 2024 w ramach ścieżki: ŻYCIE PUBLICZNE. Uczestnicy_ki we własnym zakresie ponoszą koszty noclegu.

 

Warunkami pozytywnej oceny wniosku o sfinansowanie kosztów uczestnictwa w OFIP w ramach PROO 5 będzie:

 

  • Prawidłowe wypełnienie i złożenie wniosku przez podmiot uprawniony do udziału w konkursie w Systemie Obsługi Dotacji https://generator.niw.gov.pl/ ;
  • Przedstawienie uzasadnienia zasadności uczestnictwa organizacji w Forum (w szczególności w przypadku planowanego uczestnictwa w trzech dniach Forum);
  • Posiadanie przez Wnioskodawcę siedziby poza Warszawą;
  • Uczestnictwo racjonalnej liczby przedstawicieli jednej organizacji (max. 2 osoby);

Informacja o wyniku oceny wniosku zostanie opublikowana po 7 czerwca – po potwierdzeniu przez organizatora wydarzenia listy organizacji zakwalifikowanych do udziału w OFIP-ie.