Zmiany w NIW-CRSO. Minister Agnieszka Buczyńska: „Czas na nową erę, erę uczciwości i walki o wspólne dobro”

13 marca, 2024

DSC 9907

 

 

„Jest to krok w kierunku zapewnienia przejrzystości i odpowiedzialności, które są kluczowe dla odbudowania zaufania społecznego dla organizacji społecznych (…). Czas na nową erę, erę uczciwości i walki o wspólne dobro” – mówiła Agnieszka Buczyńska, minister ds. społeczeństwa obywatelskiego, przewodnicząca Komitetu do spraw Pożytku Publicznego podczas konferencji prasowej, która odbyła się 13 marca w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

 

 

Agnieszka Buczyńska podkreśliła, że zakończyła się kontrola w NIW-CRSO, która wykazała szereg nieprawidłowości. Po zapoznaniu się z jej wynikami, minister podjęła decyzję o odwołaniu w trybie natychmiastowym Wojciecha Kaczmarczyka, który pełnił funkcję dyrektora tej instytucji od 2017 roku. Zastąpił go Michał Braun, który jednocześnie zapowiedział rezygnację ze stanowiska po trzech miesiącach urzędowania. W międzyczasie ogłoszony zostanie otwarty konkurs na stanowisko nowego dyrektora Instytutu.

 

 

„Naszym priorytetem jest przeprowadzenie otwartego konkursu na nowego dyrektora NIW-CRSO w sposób maksymalnie transparentny i otwarty. (…) Zasady konkursu będą jasne i dostępne publicznie, aby każdy miał możliwość zapoznania się z kryteriami wyboru. (…) Przy wyborze nowego dyrektora kluczowe będzie doświadczenie kandydatów: zarządzanie w sektorze publicznym, w organizacjach pozarządowych, ale także zrozumienie misji i celów Narodowego Instytutu Wolności. Dodatkowo każdy kandydat będzie oceniany na podstawie planów dotyczących dalszego rozwoju instytucji, z naciskiem na zwiększenie efektywności, transparentności oraz na budowania zaufania wśród obywateli i partnerów” – mówiła minister Agnieszka Buczyńska.

 

 

W trakcie konferencji głos zabrał również nowy dyrektor, który podkreślił, że NIW-CRSO wymaga zmian. Michał Braun zwrócił się do organizacji, które czekają na rozstrzygnięcia wyników konkursów. Zaznaczył, że wszystkie sprawy związane z rozstrzygnięciami trwających konkursów zostaną dokończone, a NGO, które potrzebują wsparcia merytorycznego, będą mogły liczyć na pomoc. Przedstawił również główne zadania, którymi zajmie się w pierwszej kolejności: 14 marca spotka się komisja konkursowa programu NOWEFIO, z kolei 19 marca odbędzie się Rada NIW-CRSO, podczas której zostanie poruszony temat ogłoszenia wyników konkursu PROO, edycja 2024. Kolejnym ważnym zadaniem będzie audyt i kontrola, która ma wykazać czy środki z dotacji były przekazywane w sposób właściwy. Ważnym krokiem będą też zmiany, które będą polegać na reformie rządowych programów Instytutu. Michał Braun wspomniał również o nowej odsłonie programu Korpus Solidarności, którego regulamin ma zostać ogłoszony już za kilka tygodni.

 

 

Na wniosek Dyrektora NIW-CRSO przewodnicząca Komitetu ds. Pożytku Publicznego powołała też nowego zastępcę dyrektora, którym został Andrzej Rybus-Tołłoczko. Do tej pory funkcje te pełnili Przemysław Jaśkiewicz i Michał Rulski.

 

Biogramy dyrektorów NIW-CRSO:

 

Michał Braun

Ekspert i praktyk w dziedzinie partycypacji publicznej i III sektora z piętnastoletnim doświadczeniem pracy w organizacjach pozarządowych. Zarządzał wieloma organizacjami pozarządowymi w Polsce, pracował jako ekspert m.in. dla Komisji Europejskiej i Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji oceniając wnioski Erasmus+ i AMIF, a także w inkubatorach organizacji pozarządowych i ekonomii społecznej. Jako koordynator projektów, trener i konsultant pracował w projektach edukacyjnych Erasmus+ w wielu krajach Europie, Azji, Afryce i Ameryce Południowej.

Przez lata związany z Centrum Wolontariatu w Kielcach, którym zarządzał w latach 2010 – 2015. Zajmował się pracą z młodymi, projektami na rzecz demokracji lokalnej oraz ogólnopolską polityką na rzecz młodzieży, w tym unijnym dialogiem młodzieżowym przewodnicząc Krajowej Grupie Roboczej. Były członek Komitetu Monitorującego RPO woj. Świętokrzyskiego. W latach 2011-2014 wiceprzewodniczący zarządu Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych, a w 2015 członek zarządu OFOP. Doświadczenie zdobywał pracując również jako wolontariusz m.in: w szkole podstawowej w Indiach, więzieniu w Boliwii oraz organizacjach równościowych w USA.

Absolwent Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Managerów III Sektora Collegium Civitas, 26 Szkoły Liderów Politycznych oraz Pracowni Samorządowej Fundacji Batorego. Uczestnik program Young Elected Politicians Europejskiego Komitetu Regionów. Ukończył sześciomiesięczne studia na duńskich Uniwersytecie Ludowym w Hadsten oraz stypendium Erasmus na Uniwersytecie Karola w Pradze. Mówi po angielsku i hiszpańsku. W latach 2019-2024 Radny Miasta Kielce. Członek Rady Działalności Pożytku Publicznego.

 

 

Andrzej Rybus-Tołłoczko

Administratywista,   ukończył   Wydział   Prawa   i   Administracji   na   Uniwersytecie   Kardynała   Stefana Wyszyńskiego, 10 lat  pracował w urzędach samorządowych  (m.in.  w Urzędzie  Miasta Stołecznego Warszawy i Urzędzie Miasta Płocka) i rządowych (Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie). Od ponad  20  lat  działa   w  sektorze  pozarządowym.  Szkolił w całej Polsce przedstawicieli organizacji pozarządowych i urzędów z ofert   realizacji   zadań   publicznych,   pozyskiwania   środków,  prowadzenia organizacji, ochrony   danych   osobowych,   zmian   w prawie, wprowadzania narzędzi partycypacyjnych. Pracuje w szkole policealnej, gdzie prowadzi zajęcia na   kierunku   technik   administracji.   Pełni   również   funkcje   w   ciałach   dialogu   społecznego.   Jest członkiem   prezydium   Komisji   Dialogu   Społecznego   ds.   Edukacji   przy   urzędzie   m.st.   Warszawy, członkiem   Rady   Metropolitalnej, byłym współprzewodniczącym Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego przy Marszałku Województwa  Mazowieckiego,  byłym   przewodniczącym  Konwentu   Wojewódzkich   Rad   Działalności Pożytku Publicznego.