Szukamy pracowników: dołącz do Biura Księgowości i Rozliczeń Projektów

Nasz Instytut ciągle się rozwija, więc szukamy rąk do pracy! Jeśli jesteś osobą z minimum dwuletnim doświadczeniem zawodowym w księgowości...

Dodatkowy nabór do Komitetu Sterująco-Monitorującego PROO

Zapraszamy organizacje pozarządowe, związki i porozumienia organizacji pozarządowych oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24...

Dodatkowy nabór do Komitetu Sterująco-Monitorującego programu harcerskiego – ROHiS

Zapraszamy organizacje pozarządowe, związki i porozumienia organizacji pozarządowych oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24...

Rekrutujemy: dołącz do zespołu Biura Organizacyjnego

Nasz Instytut ciągle się rozwija, więc szukamy rąk do pracy! Jeśli jesteś osobą z minimum dwuletnim doświadczeniem w obsłudze kadrowej,...

Zostań ekspertem NIW-CRSO!

Rozpoczynamy nabór na ekspertów Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, których zadaniem będzie ocena merytoryczna wniosków i ofert...

Przedłużamy termin dla wykonawców badań i analiz ewaluacyjnych

Termin naboru Ofert na przygotowanie założeń, przeprowadzenie badania/analizy wybranego obszaru Programu FIO oraz sporządzenie z niego raportu, został wydłużony do...

Ostatnie szkolenia w kampanii „Gotowi na RODO”

Przed nami dwa ostatnie szkolenia na temat wdrażania RODO. Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe zainteresowane tematyką ochrony danych osobowych do udziału...

Ważne! NIW-CRSO jako administrator danych osobowych w projektach FIO

Prezentujemy oficjalne stanowisko Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w sprawie jego roli, jako administratora danych osobowych w...

Nabór do Komitetu Sterująco-Monitorującego Programu Harcerskiego

Zapraszamy organizacje pozarządowe, związki i porozumienia organizacji pozarządowych oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do zgłaszania kandydatów na przedstawicieli...

Sprawozdanie – FIO 2017

Prezentujemy sprawozdanie z ubiegłorocznej edycji Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, które zostało przyjęte we wrześniu przez Komitet Sterująco-Monitorujący Programu. W "Sprawozdaniu...