Kapitał Żelazny nr 1
Kapitał Żelazny nr 1

Niniejszy periodyk zawiera podstawowe informacje na temat samych kapitałów żelaznych oraz Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030, a także przedstawiona została koncepcja Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce realizowana w ramach otrzymanej dotacji w ramach Priorytetu 2a w ramach edycji 2019-2020 konkursu.