Zostali Łagiernikami. Żołnierze AK w niewoli sowieckiej
Zostali Łagiernikami. Żołnierze AK w niewoli sowieckiej

Broszura edukacyjna prezentująca zarys losów żołnierzy Armii Krajowej w łagrach sowieckich po roku 1944 wraz z fragmentami trudno dostępnych, a cennych wspomnień kombatantów.