Dyrekcja

Wojciech Kaczmarczyk

Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 

Od 2017 r. Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i Sekretarz Komitetu ds. Pożytku Publicznego. W 2016 r. Sekretarz Stanu w KPRM i Pełnomocnik Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania, a następnie Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego w KPRM. W latach 2012-2015 w Radzie Programowej PiS wspólnie z prof. P. Glińskim przygotował koncepcję programu wspierania społeczeństwa obywatelskiego. Przed rozpoczęciem pracy w administracji publicznej ponad 20 lat zajmował się tematyką społeczeństwa obywatelskiego pracując w organizacjach pozarządowych i realizując projekty obywatelskie. W latach 1999-2011 kierował współpracą międzynarodową w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Kielcach. Od 2007 roku asesor w programach edukacyjnych i na rzecz społeczeństwa obywatelskiego m.in. dla Komisji Europejskiej, w Programie FIO, Programie Erasmus i funduszach norweskich. Zajmował się także tematyką społeczeństwa obywatelskiego od strony badawczej. W 1989 r. ukończył studia na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach, a następnie studia podyplomowe kierowania zachowaniami w organizacjach na Wirtschaftsuniversität w Wiedniu i studia doktoranckie w zakresie nauk społecznych na Akademii im. L. Koźmińskiego.
Michał Rulski

Z-ca dyrektora Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 

Absolwent politologii oraz europeistyki na Uniwersytecie Łódzkim. Wykładowca akademicki, dziennikarz i społecznik. W 2016 r. na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ obronił pracę doktorską pt. ,,Soft power Unii Europejskiej po Traktacie z Lizbony”, uzyskując tytuł doktora nauk społecznych. Zawodowo związany z Uniwersytetem Łódzkim oraz Akademią Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi.
Był komentatorem i dziennikarzem lokalnych portali informacyjnych oraz regionalnego oddziału Telewizji Polskiej. Społecznie zaangażowany w szereg inicjatyw lokalnych oraz ogólnopolskich. W 2020 r. pełnił funkcję zastępcy dyrektora Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Jego główne zainteresowania to soft power, dyplomacja publiczna i dyplomacja kulturalna, teoria stosunków międzynarodowych.
Przemysław Jaśkiewicz

Z-ca dyrektora Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

 

 

Absolwent historii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Doświadczenie menedżerskie zdobywał w Radio Puls w Lublinie, którego był współtwórcą i wiceprezesem, a także w firmie szkoleniowej w której przez 23 l. piastował stanowisko dyrektora administracyjnego.
Jednocześnie był zaangażowany w działalność organizacji pozarządowych (NZS, Fundacja Niepodległości, BKS Lublin, Stowarzyszenie „Trzy Kropki” i inne), które realizowały różnorodne projekty, począwszy od lokalnych po międzynarodowe.
W 2016 r. odznaczony przez Jana Józefa Kasprzyka, szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych medalem „Pro Patria”. W lutym 2017 r. został prezesem Związku Stowarzyszeń Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych Rzeczpospolitej (KIPR). Obecnie KIPR zrzesza ponad 60 organizacji w Polsce. Związek jest dzisiaj liczącym się reprezentantem środowiska organizacji pozarządowych w Polsce i na arenie międzynarodowej.
Od 2016 r. był członkiem Rady Działalności Pożytku Publicznego V i VI kadencji, a w 2019 r. ekspertem NIW-u w zakresie programów FIO, PROO 1a, 3, 4. W latach 2017 – 2020 członek Komitetu Sterująco-Monitorującego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020. Od 2021 r. ekspert KPRM opiniujący oferty realizacji zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.
Publikował artykuły na ngo.pl, aktywiusz.pl, kolobrzegwiary.pl i w kwartalniku „Kwarta”. Zakochany w Lublinie, jego zainteresowania to historia, fotografia, wideofilmowanie. Jest żonaty, ma dwóch synów.

 

metadata
Podmiot udostępniający: Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Wytworzył informację: Jolanta Wierzbicka 13 stycznia 2021 12:05:36
Wprowadził informację do BIP Jolanta Wierzbicka 13 stycznia 2021 12:05:36
Ostatnio modyfikował: Magda Stec 23 kwietnia 2021 10:07:13