Anna Czyżewska
Anna Czyżewska

Federacja Mazowia,
przedstawicielka strony pozarządowej

Antropolożka kultury i etnografka.

 

Obecnie prezeska zarządu Federacji Mazowia, największej regionalnej federacji ngo w województwie mazowieckim.

 

Zawodowo związana z organizacjami pozarządowymi. Pracowała m.in. w Fundacji Ośrodka Karta, Stowarzyszeniu 61, Stowarzyszeniu Pracownia Etnograficzna im. Witoda Dynowskiego. Od 2017 związana z Federacją Mazowia. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami kultury prowadząc procesy edukacyjne i animacyjne, szkolenia oraz badania społeczne. Realizowała projekty partnerskie z organizacjami pozarządowymi m.in. z Czech, Niemiec, Ukrainy, Białorusi czy Chorwacji. Współtworzyła niezależne centrum kultury Pracownia Duży Pokój. Stworzyła m.in. największy portal poświęcony polskim skansenom – skanseny.net oraz warszawskie audioprzewodniki MiejskaScieżka.PL.

 

W latach 2012-2015 członkini Społecznej Rady Kultury przy Prezydent m.st. Warszawy. W latach 2014-2023 członkini Zespołu Sterującego programu Patriotyzm Jutra. Obecnie członkini Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

 

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła Szkołę Trenerów Organizacji Pozarządowych, Szkołę Treningu Grupowego, 29 Szkołę Liderów Politycznych oraz Akademię Demokracji Socjalnej. Była uczestniczką programów „Wielokulturowa Europa” oraz „Interkulturowi Nawigatorzy”.

 

Publikuje w NGO.PL – https://publicystyka.ngo.pl/kategoria/anna-czyzewska

 

Kontakt: a.czyzewska@mazowia.org.pl

 

Fot. Jolanta Suszko-Adamczewska