Ewa Leś
Ewa Leś

Uniwersytet Warszawski,
powołana przez Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego

Prof. dr hab. Ewa Leś, politolog, doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor nadzw. UW i kierownik Zakładu Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Instytucie Polityki Społecznej UW.

 

Specjalista w zakresie nierówności społeczno-ekonomicznych, przemian współczesnej rodziny i polityki rodzinnej oraz roli zrzeszeń społecznych w państwie. Członek Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej, The EMES Network oraz International Society for Third Sector Research. Koordynator projektów badawczych z zakresu polityki rodzinnej i społeczeństwa obywatelskiego. Członek Kolegium Redakcyjnego brytyjskiego czasopisma naukowego „Voluntary Sector Review”. Autorka licznych publikacji naukowych i popularno-naukowych, redaktor książek i opracowań.

 

Wielokrotnie nagradzana przez Rektora UW za osiągnięcia naukowe i działalność dydaktyczną. W 2009 r. odznaczona przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi naukowe i społeczne na rzecz osób potrzebujących pomocy. Członek Narodowej Rady Rozwoju powołanej w 2010 r. przez śp. Lecha Kaczyńskiego, Prezydenta RP.