Iwona Żukiert
Iwona Żukiert

Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych,
przedstawicielka strony pozarządowej

Od 22 lat Prezes Zarządu Zachodniopomorskiego Forum Organizacji Społecznych ZAFOS i od początku związana z WRZOS (Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych). W obecnej  kadencji Wiceprezes Zarządu WRZOS.

 

Dwukrotnie odznaczona Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, a także Złotą Odznaką Gryfa Zachodniopomorskiego przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. Inicjatorka powołania Zachodniopomorskiej Rady Pożytku Publicznego. Współautorka Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Myśliborskim. Współautorka i realizatorka wielu międzynarodowych projektów finansowanych m.in. z Erasmus+. Inicjatorka i pomysłodawca wielu projektów dotyczących sfery społecznej finansowanych z EFS, dedykowanych: osobom wykluczonym społecznie, bezrobotnym, osobom opuszczającym zakłady postpenitencjarne, seniorom, NGO’s, dzieciom, ofiarom przemocy i molestowania seksualnego. Podczas swojej kariery zawodowej, powołała między innymi 3 Centra Edukacyjne w Fundacji Talent Promocja Postęp, a także Centrum Integracji Społecznej CIS w Barlinku. Utworzyła żłobki i przedszkole w województwie zachodniopomorskim. Współautorka standardów usług społecznych opracowanych przez WRZOS. Jako członek Rady NIW chce wnieść swoje ogromne doświadczenie w rozwój społeczeństwa obywatelskiego.