Jan Grabkowski
Jan Grabkowski

Starosta poznański,
przedstawiciel jednostek samorządu terytorialnego

W samorządzie działa od ponad 30 lat. Najpierw jako zastępca wójta gminy Czerwonak. Następnie wicestarosta, a nieprzerwanie od 2002 r. starosta poznański.

 

Doskonały menadżer, który konsekwentnie realizuje zadania. Na sprawy powiatu i JST patrzy sposób holistyczny. Do jego największych osiągnięć można zaliczyć współtworzenie spółek komunalnych oraz systemu komunikacji publicznej w gm. Czerwonak czy Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. Uratował przed upadkiem Szpital w Puszczykowie, a także powołał Związek Powiatowo-Gminny „Wielkopolski Transport Regionalny.

 

Zaangażowany w działania kulturalne, sportowe czy charytatywne. W regionie aktywnie wspiera NGO m.in. poprzez udzielanie dotacji oraz cyklicznie spotkania z mieszkańcami podczas Dnia Organizacji Pozarządowych w powiecie poznańskim.

 

Skutecznie zdobywa fundusze unijne, dzięki którym rozwija edukację, dba o drogi i inwestycje. Przy Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu powstało najnowocześniejsze w Polsce Centrum Kształcenia Zawodowego. Doprowadził do renowacji kompleksu pocysterskiego w Owińskach oraz stworzenia wyjątkowego Parku Orientacji Przestrzennej. Zabiegał także o budowę zintegrowanego węzła przesiadkowego w Plewiskach (gm. Komorniki) i tunelu w Kobylnicy (gm. Swarzędz).

 

W latach 2004-2007 Przewodniczący Konwentu Starostów Województwa Wielkopolskiego, aktualnie wiceprezes Związku Powiatów Polskich oraz członek Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu. Inicjator, współtwórca i wiceprezes powołanego w 2007 r.  stowarzyszenia Metropolia Poznań. Członek Zarządu Towarzystwa im. E. Kwiatkowskiego, Towarzystwa im. H. Wieniawskiego i Towarzystwa im. H. Cegielskiego.