Jarosław Bierecki
Jarosław Bierecki

przedstawiciel strony pozarządowej poparty przez 29 organizacji pozarządowych

Działacz spółdzielczy, samorządowy i gospodarczy, animator kultury; były opozycjonista, pracownik Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” i radny Sejmiku Województwa Pomorskiego.

Wiceprzewodniczący Związku Piłsudczyków RP, członek nadzwyczajny Światowego Stowarzyszenia Żołnierzy AK, przewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenia Katolickie Amatorskie Centrum Kultury w Gdyni.

Prezes   Fundacji   Wspierania   Ubezpieczeń   Wzajemnych   i   wiceprezes   Spółdzielczego   Instytutu Naukowego w Sopocie, wydawcy kwartalników naukowych „Prawo i Więź” i „Pieniądze i Więź” oraz „Rocznika Orzecznictwa i Piśmiennictwa z zakresu Prawa Spółdzielczego.”

Wielokrotnie odznaczany i wyróżniany za swoją działalność, m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.