Marek Rymsza
Marek Rymsza

Kancelaria Prezydenta RP,
powołany przez Prezydenta RP

Socjolog, nauczyciel akademicki, doktor habilitowany nauk humanistycznych. Od 2017 doradca prezydenta RP Andrzeja Dudy. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Stopień doktora nauk humanistycznych uzyskał w 1997 w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. W 2014 w tej samej uczelni uzyskał stopień doktora. Zawodowo związany z Instytutem Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Kierownik Zakładu Profilaktycznych Funkcji Polityki Społecznej. Specjalizuje się w zagadnieniach polityki społecznej ze szczególnym uwzględnieniem aktywizujących metod wsparcia, oraz w problematyce organizacji pozarządowych, trzeciego sektora i społeczeństwa obywatelskiego. W latach 1990-2001 pracował w Kancelarii Senatu RP jako sekretarz Komisji ds. polityki społecznej, rodziny i zdrowia, a w latach 2002-2008 był dyrektorem Programu Polityki Społecznej w Fundacji Instytut Spraw Publicznych. W 2015 został powołany przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w skład Narodowej Rady Rozwoju jako koordynator sekcji Polityka społeczna, rodzina. W dniu 28 września 2017 został powołany na stanowisko Doradcy Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Autor i współautor ponad 100 publikacji, w tym monografii książkowych oraz redaktor lub współredaktor naukowy wielu tomów zbiorowych. Redaktor naczelny kwartalnika „Trzeci Sektor”, członek redakcji półrocznika „Societas/Communitas”, członek redakcji kwartalnika „Więź” oraz „Laboratorium Więzi”.