Wojciech Jachimowicz
Wojciech Jachimowicz

Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne,
przedstawiciel strony pozarządowej poparty przez 59 organizacji pozarządowych

Redaktor naczelny dwóch czasopism wychodzących na terenie Polski: Merkuriusza Regionalnego i Dziedzictwa Kresowego (do 2015r.), autor ponad 130 publikacji wydanych na terenie Polski, autor „Legend Wzgórz Dalkowskich”, sygnatariusz Karty Regionalizmu Polskiego (Wrocław 1994), stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie upowszechniania kultury, organomistrz zajmujący się instrumentami muzycznymi i gromadzący je w swojej Kolekcji Instrumentów Muzycznych (ponad 3000 eksponatów) w Dworze w Szybie, którego jest właścicielem, regionalista uczestniczący aktywnie w najważniejszych zdarzeniach kulturalnych w regionie i w kraju, działacz wielu stowarzyszeń, wielokrotnie wyróżniany za swoją działalność regionalistyczną i na rzecz ochrony zabytków. Autor kolejnej publikacji „Zapach lipy i inne opowiadania”, członek Rady Działalności Pożytku Publicznego V kadencji. Był Przewodniczącym Rady Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego I kadencji.