Za nami Pomorskie Forum Inicjatyw Pozarządowych 2023. Potencjał 4 pokoleń

11 grudnia, 2023

W dniach 4-5 grudnia w Bolszewie odbyło się Pomorskie Forum Inicjatyw Pozarządowych – najważniejsze i najstarsze wydarzenie na Pomorzu skoncentrowane na tematyce działań społecznych, realizowanych z zaangażowaniem trzech sektorów. W trakcie wydarzenia zostały poruszone zagadnienia dotyczące zmiany pokoleniowej i sukcesji w organizacjach pozarządowych. W wydarzeniu uczestniczył również Wojciech Kaczmarczyk, Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – CRSO.

 

Tegoroczne Forum rozpoczęło się od wykładu wprowadzającego do zagadnień związanych z charakterystyką poszczególnych pokoleń pod kątem wyznawanych wartości, stylu pracy i realizacji celów. Odbyła się również debata oksfordzka dotycząca zmiany pokoleniowej, a także warsztaty.

 

Drugi dzień upłynął również pod znakiem warsztatów, podczas których można było się dowiedzieć, jaką wartość mają obecnie partnerstwa, jak współpracować międzysektorowo, jak komunikować się z różnymi grupami oraz jak bezstresowo wprowadzać zmianę pokoleniową w organizacjach pozarządowych. Odbyła się także prelekcja dotycząca rozwiązania kwestii sukcesji, podsumowanie projektu Akumulator Społeczny oraz prezentacja projektu Marina Innowacji Uniwersytetu Gdańskiego.

 

Zostały również rozdane nagrody Bursztynowego Katamaranu za promowanie idei współpracy i dobrych relacji międzysektorowych. Odbyła się również Powiatowa Gala Wolontariatu.

 

W Pomorskim Forum Inicjatyw Pozarządowych udział wzięli działacze organizacji pozarządowych, liderzy animacji społecznej, a także przedstawiciele samorządów i środowisk biznesowych z regionu.

 

Organizatorami wydarzenia są Pomorska Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych, Pomorska Rada Organizacji Pozarządowych oraz Fundacja “Dla Was”,  natomiast partnerem Fundacja RC i Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.

 

fot. Przemysław Dorotyn