Łukasz Gorczyński
Łukasz Gorczyński

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych,
przedstawiciel strony pozarządowej

Członek zarządu Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, którą tworzą zarówno małe, działające lokalnie stowarzyszenia i fundacje, jak i federacje regionalne oraz organizacje ogólnopolskie (w zrzeszonych w OFOP-ie organizacjach działa ponad 1 mln osób), wiceprezes Stowarzyszenia „Cała Naprzód” działającego w obszarze dobroczynności i wsparcia osób z niepełnosprawnościami, wiceprezes Fundacji trzeci.org, członek zarządu Stowarzyszenia Dialog Społeczny i przewodniczący Zespołu OFOP „Proste prawo dla NGO”, grupy PWMG i Gliwickiego Forum Organizacji Działających na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami „Nie jesteś sam”.

 

Doradca i szkoleniowiec, redaktor serwisu proste.ngo, czynnie zaangażowany w prace na rzecz uproszczenia warunków formalno-prawnych dla polskich organizacji społecznych.

 

Współautor publikacji „Na rzecz organizacji. W trosce o dobre prawo dla organizacji pozarządowych w Polsce” dostępnej pod adresem: https://proste.ngo/publikacja (publikacja jest próbą podzielenia się doświadczeniem płynącym z działań prowadzonych w ostatnich latach na rzecz dobrego prawa dla sektora pozarządowego).

 

Autor m.in. opracowania dotyczącego uwarunkowań formalnych i kluczowych problemów klubów sportowych w Polsce: https://proste.ngo/kluby-sportowe.

 

Publikacje na portalu ngo.pl: https://publicystyka.ngo.pl/kategoria/lukasz-gorczynski

 

Adres e-mail: lukasz.gorczynski@ofop.eu.

 

Telefon: 511 141 197.