Skip to content Search engine contact
newsletter1.jpg

Newsletter

Sign up for our newsletter

  
I confirm that I have read, understood and accept Privacy Policy and I express my consent to processing my personal data for the purpose of newsletter subsribtion.

PRINT PAGE

FAQ – najczęściej zadawane pytania

organizacje1.png
Co należy wpisać w Ofercie, w oświadczeniu dotyczącym przychodu organizacji za rok 2017, jeżeli podmiot został utworzony po roku 2017?
KRYTERIA STRATEGICZNE

W takim przypadku należy wpisać zero jako wysokość przychodu, a Kryterium strategiczne 1 automatycznie będzie spełnione.

Czy w przypadku Oferty złożonej przez oddział terenowy nieposiadający osobowości prawnej, kryteria strategiczne 1 i 2 odnoszą się do danych oddziału terenowego czy zarządu głównego organizacji?
KRYTERIA STRATEGICZNE

Kryterium strategiczne 2 (siedziba organizacji) odnosi się do siedziby oddziału terenowego, natomiast kryterium 1 może odnosić się do danych dot. oddziału terenowego jeżeli jest on w stanie potwierdzić przychód za rok 2017 właściwym dokumentem (bilans/rachunek zysków i strat).

Czy w ramach Oferty wspólnej kryteria strategiczne 1, 2 oraz 4 uznaje się za spełnione, jeżeli spełni je co najmniej jeden Oferent?
KRYTERIA STRATEGICZNE

W przypadku oferty wspólnej kryteria strategiczne uznaje się za spełnione tylko wówczas, gdy wszyscy Oferenci je spełniają. W sytuacji, gdy spełnia je tylko część Oferentów w ofercie wspólnej, kryteria te będą uznane za niespełnione.

Czy jest to możliwe w ramach FIO 2019 zaplanowanie podpisania umowy zlecenia i porozumienia wolontariackiego z tą samą osobą na te same działania?
KOSZTORYS I HARMONOGRAM

Nie – takie rozwiązanie nie jest dozwolone. Zgodnie z Regulaminem: Niedopuszczalne jest wykonywanie przez jedną osobę tych samych zadań na podstawie umowy o pracę i porozumienia, o którym mowa w art. 44 ust. 1 UoDPPioW (porozumienia wolontariackiego) lub umowy cywilno-prawnej i porozumienia wolontariackiego.

Newletter

Newsletter

Sign up for our newsletter

  
I confirm that I have read, understood and accept Privacy Policy and I express my consent to processing my personal data for the purpose of newsletter subsribtion.

Copyright ©2021 All rights reserved | Created by nFinity

Widget not in any sidebars

Tell a friend!Email a friend about this news!
Share via:


MessengerFacebookEmailShare