Posiedzenie Komitetu z dnia 17.11.2021

W dniu 17 listopada 2021 r. odbyło się zdalne posiedzenie Komitetu Sterująco-Monitorującego PROO, za pomocą platformy Microsoft Teams.

Celem spotkania było:

  1. Podsumowanie realizacji PROO 2021,
  2. Omówienie Regulaminów konkursów na rok 2022 w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO na lata 2018-2030,
  3. Rozstrzygnięcie rekomendacji co do uwag zgłoszonych w ramach konsultacji społecznych Regulaminów konkursów na rok 2022 w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO na lata 2018-2030.

Zachęcamy do zapoznania się z następującymi dokumentami: