Posiedzenie Komitetu z dnia 18.05.2022

W dniu 18 maja 2022 r. odbyło się zdalne posiedzenie Komitetu Sterująco-Monitorującego PROO, za pomocą platformy Microsoft Teams.

Celem spotkania było:

  1. Podsumowanie rozstrzygnięć konkursów PROO edycja 2022;
  2. Przedstawienie wyników badania ewaluacyjnego pt. „Analiza beneficjentów priorytetu 3 Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030”.

Zachęcamy do zapoznania się z następującymi dokumentami: