Posiedzenie Komitetu z dnia 20.01.2021

W dniu 20 stycznia 2021 r. odbyło się zdalne posiedzenie Komitetu Sterująco-Monitorującego PROO (dalej „Komitetu”), za pomocą platformy Microsoft Teams.

Celem spotkania było:

  1. Omówienie Regulaminów konkursów na rok 2021 w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO na lata 2018-2030, priorytety: PROO1a, PROO1b, PROO2a, PROO3, PROO4, PROO5.
  2. Rozstrzygnięcie rekomendacji co do uwag zgłoszonych w ramach konsultacji społecznych Regulaminów konkursów na rok 2021 w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO na lata 2018-2030.
  3. Podsumowanie, informacja o bieżących działaniach NIW-CRSO.

Zachęcamy do zapoznania się z następującymi dokumentami: