Posiedzenie Komitetu z dnia 24.04.2023

W dniu 24 kwietnia 2023 r. odbyło się zdalne posiedzenie Komitetu Sterująco-Monitorującego PROO, za pomocą platformy Microsoft Teams.

Celem spotkania było:

  1. Podsumowanie naborów w ramach konkursów PROO edycja 2023;
  2. Dyskusja nad założeniami konkursu w Priorytecie PROO 2b Dofinansowanie początkowych kapitałów żelaznych, edycja 2023-2025;
  3. Przedstawienie wyników badania ewaluacyjnego pt. „Analiza wniosków aplikacyjnych priorytetu 5 Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego na lata 2018-2030”. Wykonawca badania: Fundacja Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego, TEMBOLab.

Zachęcamy do zapoznania się z następującymi dokumentami: