Posiedzenie Komitetu z dnia 24.07.2023 r.

Głównym tematem posiedzenia Komitetu było omówienie uwag zgłoszonych podczas konsultacji społecznych oraz zaopiniowanie regulaminu konkursu NOWEFIO na 2024 rok.