Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
newsletter1.jpg

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera

  
Zgadzam się na przetwarzanie przez NIW-CRSO moich danych osobowych w celu wysyłki newslettera, zgodnie z Polityką prywatności NIW-CRSO.

DRUKUJ STRONĘ

Operatorzy Lokalni NOWEFIO

organizacje1.png

Priorytet 1.: Mikro-inicjatywy jest przeznaczony dla organizacji małych, o zasięgu lokalnym i młodych stażem działania oraz grup nieformalnych.

 

Realizacja projektów w ramach Priorytetu 1 odbywa się  poprzez wyłonienie zleceniobiorców (zwanych dalej: Operatorami), których zadanie polega na rozwoju i wzmacnianiu wspólnot lokalnych poprzez umożliwienie obywatelkom i obywatelom realizacji oddolnych inicjatyw. W ramach realizowanych zadań konieczne jest:

 

– wykorzystanie mechanizmu regrantingu i wspieranie inicjatyw lokalnych w formule małych grantów oraz zapewnienie możliwości realizacji inicjatyw grupom nieformalnym;

– prowadzenie działań o charakterze animacyjnym i edukacyjnym, mających na celu profesjonalizację, zwiększenie potencjału i trwałości oddolnych inicjatyw w społecznościach lokalnych przez kompetencyjne i organizacyjne wzmocnienie liderów lokalnych i realizowanych przez nich działań;

– przeprowadzenie ewaluacji na zakończenie zrealizowanego projektu.

 

Przedstawiamy listę Operatorów Lokalnych Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO, wybranych na lata 2024-2026. Operatorzy będą ogłaszać lokalne konkursy na wsparcie młodych organizacji pozarządowych oraz mikroinicjatyw. Kolejne nabory będą ogłaszane przez Operatorów w roku 2024, 2025 i 2026.

Lp. Tytuł projektu Operator/ Operatorzy Województwo/ Obszar tematyczny Nabór wniosków Adres strony internetowej
1 #Społecznieodpowiedzialni lokalnie Fundacja Katolicka Inicjatywa Berit Dolnośląskie od 26 sierpnia do 9 września 2024 https://fundacjaberit.pl/
Federacja Organizacji Katolickich https://fok-a.pl/
2 Dolny Śląsk – region silny społecznie. Konkursy dla młodych NGO i grup nieformalnych z regionu. Stowarzyszenie Odra-Niemen Dolnośląskie od 21 czerwca do 15 lipca 2024 https://odraniemen.org/
3 Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych Dolnośląskie do 17 czerwca 2024 https://maleinicjatywy.pl/
Stowarzyszenie Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych Tratwa
Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych Umbrella
4 Inicjuj z FIO 4.0 Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK Kujawsko-Pomorskie Nabór na 2024 został zakończony https://www.tlok.pl/1554/inicjuj-z-fio-40
Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica https://www.trgp.org.pl/category/projekty/kat-w-trakcie-realizacji/inicjuj-z-fio-4-0/
5 Aktywne Lubelskie Lokalnie Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej Lubelskie Nabór na 2024 został zakończony https://aktywnelubelskie.pl/
Stowarzyszenie Czajnia
Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych
Centrum Wolontariatu w Lublinie
6 NOWEFIO-lubuskie lokalnie 2024-2026 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem Lubuskie Nabór na 2024 został zakończony https://lubuskielokalnie.fam.org.pl/
Fundacja Rozwoju Holistycznego
7 Łódzkie Lokalnie NOWEFIO 2024-26 Związek Stowarzyszeń „Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej” Łódzkie Do 10 czerwca 2024 r. https://konfederacjaipr.pl/pl/
8 „Mikrogranty w Łódzkiem” edycja 2024-2026 Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS Łódzkie Do 10 czerwca 2024 r. https://opus.org.pl/mikrogranty-2026/oferta

Konkursy | Centrum OPUS

9 Małopolska Lokalnie Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych Małopolskie Nabór na 2024 został zakończony. https://malopolskalokalnie.pl/
Stowarzyszenie Forum Oświatowe Klucze
10 Mazowsze Lokalnie Stowarzyszenie Europa i MY

Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS

Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku

Fundacja Fundusz Współpracy

Mazowieckie Nabór na 2024 został zakończony. https://mazowszelokalnie.pl/
11 Kierunek NOWE FIO Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych Opolskie Do 16 czerwca 2024 r. https://ocwip.pl/rusza-nabor-konkurs-kierunek-nowe-fio-2024/
12 Podkarpacki Fundusz Rozwoju (PFR) Fundacja Fundusz Lokalny SMK Podkarpackie Do 31 maja 2024 r. https://fundacjasmk.pl/podkarpacki-fundusz-rozwoju/
13 Podkarpackie Inicjatywy Lokalne Fundacja Przestrzeń

Lokalna

Podkarpackie Nabór na 2024 został zakończony. Start (podkarpackieinicjatywylokalne.pl)
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”
Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”
14 PODLASKIE INICJATYWY LOKALNE Fundacja OKNO NA WSCHÓD Podlaskie Nabór na 2024 został zakończony. https://podlaskieinicjatywy.pl
15 Podlaskie Lokalnie NOWEFIO 2024-2026 Instytut Suwerennej Podlaskie od 24 czerwca do 24 lipca 2024 https://podlaskielokalnie.pl/
Spółdzielnia Socjalna „Active Go” w Białymstoku
16 Nowy Akumulator Społeczny Pomorska Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych Pomorskie Nabór na 2024 został zakończony. https://akumulatorspoleczny.pl/
Centrum Inicjatyw Obywatelskich
Fundacja Pokolenia
Stowarzyszenie EDUQ
Fundacja Rozwoju Lokalnego PARASOL
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej
Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych
Fundacja Edukacji i Działań Społecznych
Fundacja Strefa Mocy
Lokalna Grupa Działania „Chata Kociewia”
17 Śląskie Lokalnie Fundacja Klaster Innowacji Społecznych Śląskie Do 4 czerwca 2024 r. https://fioslaskie.com/
New Europe Foundation
18 Śląskie NOWEFIO 2024-2026 Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości Śląskie Od 05 czerwca do 28 czerwca 2024 https://cris.org.pl/2024/02/20/slaskie-nowefio-2024-2026/
Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS
19 Świętokrzyski Fundusz Lokalny 2024 Fundacja imienia Stefana Artwińskiego Świętokrzyskie Do 31 maja 2024 r. Świętokrzyski Fundusz Lokalny 2024 – Strona główna (swietokrzyskiegranty.pl)
20 NOWEFIO – WARMIA MAZURY LOKALNIE 6 Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek” Warmińsko-Mazurskie Nabór na 2024 został zakończony http://warmiamazurylokalnie.eu/
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Lokalna Grupa Działania  Stowarzyszenie „Południowa Warmia”
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży
Nidzicki Fundusz Lokalny
Stowarzyszenie Wiatraki Mazur
Stowarzyszenie „PRZYSTAŃ”
21 Wielkopolska Wiara Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP Wielkopolska Nabór na 2024 został zakończony. https://pisop.org.pl/
Caritas Poznańska
22 WIELKOPOLSKIE MAŁE INICJATYWY Stowarzyszenie Trzeźwości w ODOLANOWIE -Centrum Integracji Społecznej Wielkopolska od 26 czerwca do 17 lipca 2024 r. https://granty.wrk.org.pl/
Fundacja „Merkury”
Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych
23 MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA NOWEFIO w WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM 2024-2026 Fundacja Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych KOMES Zachodniopomorskie Nabór na 2024 został zakończony. https://mikrodotacje.org/konkurs2024/
Fundacja Nauka dla Środowiska
Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna
Fundacja Pod Aniołem
24 WOLONTARIAT ŁĄCZY POKOLENIA – program regrantingu na rozwój wolontariatu międzypokoleniowego Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej CREO Regranting tematyczny Od 28 maja do 28 czerwca 2024 r. https://www.centrumcreo.pl/nasze-projekty/regranting-wolontariat-laczy-pokolenia
25 Karpackie inicjatywy lokalne Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia PRO CARPATHIA Regranting tematyczny Nabór na 2024 został zakończony. https://www.procarpathia.pl/projekty/projekty-krajowe/karpackie-inicjatywy-lokalne
26 NOWEFIO – zachowując historię społeczności. Fundacja Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS Regranting tematyczny Nabór na 2024 został zakończony. https://zachowujachistoriespolecznosci.arts-fun.pl/
27 Sądecki akcelerator zadań obywatelskich z innowacjami społecznymi INSTYTUT KARPACKI Regranting tematyczny Nabór na 2024 został zakończony. https://instytut-karpacki.org/sadecki-akcelerator-zadan-obywatelskich-i-innowacjami-spolecznymi.html
28 Historia i patriotyzm. Konkursy małych grantów dla organizacji NGO i grup nieformalnych. Federacja Patriotyczna Regranting tematyczny do 21 lipca 2024 r. https://federacja-patriotyczna.pl/
Newletter

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera

  
Zgadzam się na przetwarzanie przez NIW-CRSO moich danych osobowych w celu wysyłki newslettera, zgodnie z Polityką prywatności NIW-CRSO.

Copyright ©2021 All rights reserved | Created by nFinity

Widget not in any sidebars

Powiadom znajomego!Powiadom znajomego o tej aktualności!
Udostępnij za pomocą:


MessengerFacebookEmailShare