Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
newsletter1.jpg

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera

  
Zgadzam się na przetwarzanie przez NIW-CRSO moich danych osobowych w celu wysyłki newslettera, zgodnie z Polityką prywatności NIW-CRSO.


Priorytet 1a

news.png

Zrównoważony rozwój organizacyjny - wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego

Wyniki konkursu PROO edycja 2024 – Priorytet 1a

W ramach tegorocznego konkursu w Priorytecie 1a: Zrównoważony rozwój organizacyjny – wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego do dofinansowania zostały wybrane 72 wnioski.

 

W związku z procedowaną zmianą planu finansowego Rządowego Programu PROO oraz Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ocenione na 103 punkty zostały zakwalifikowane do dofinansowania „warunkowo”. Oznacza to, iż umowy dotacyjne z organizacjami zostaną podpisane po wprowadzeniu zmian w planach finansowanych (szacunkowo do końca maja 2024 roku).

 

Poniżej znajdują się listy wniosków:

 

 •  – zakwalifikowanych do realizacji;
 •  – wniosków rezerwowych – niezakwalifikowanych do realizacji ze względu na wykorzystanie alokacji środków;
 •  – odrzuconych w wyniku oceny merytorycznej.

 

Z organizacjami, których wnioski zostały przeznaczone do dofinansowania, w najbliższych dniach skontaktują się przedstawiciele NIW-CRSO, którzy będą pełnić funkcję opiekunów, w celu przekazania informacji o przyznanej kwocie dotacji oraz prośbą o weryfikację harmonogramów i kosztorysów w odniesieniu do przyznanej kwoty dotacji.

 

W przypadku uzyskania dofinansowania w ramach więcej niż jednego z priorytetów Rządowego Programu PROO w edycji 2024 umowa zostanie podpisana z Wnioskodawcą wyłącznie w ramach jednego priorytetu, wybranego przez Wnioskodawcę

 

Karty ocen złożonych wniosków pełnych zostaną udostępnione w ciągu 30 dni poprzez System Obsługi Dotacji.

Wyniki odwołań oceny formalnej PROO edycja 2024

Ocena formalna wniosków złożonych w konkursie PROO na rok 2024 zakończona!

Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego informuje, że zakończono ocenę formalną wniosków złożonych w ramach edycji 2024 Programu PROO.

 

Wszystkie złożone wnioski zostały poddane ocenie formalnej.

 

W ramach konkursu PROO: na 1628 wniosków złożonych w Systemie Obsługi Dotacji, 9 nie spełniło kryteriów formalnych. Pozostałe wnioski zakwalifikowały się do oceny merytorycznej.

 

Informacja o wyniku oceny formalnej zostanie przesłana wszystkim Organizacjom na adres poczty elektronicznej podany we wniosku.

 

Zgodnie z Regulaminem konkursów Organizacjom, których wnioski zostały odrzucone przysługuje możliwość złożenia odwołania do Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania wyników oceny formalnej, za pośrednictwem NIW-CRSO.

 

Odwołanie należy przesłać:

 • – drogą pocztową;
 • – lub wysłać skan odwołania drogą elektroniczną na proo@niw.gov.pl;
 • – lub złożyć w punkcie podawczym NIW-CRSO: Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 00-124 Warszawa Al. Jana Pawła II 12 z dopiskiem: odwołanie od oceny formalnej PROO 2024.

 

W przypadku drogi pocztowej decyduje data stempla pocztowego, w przypadku nadania przesyłką kurierską decyduje data wpływu do NIW-CRSO. Odwołanie złożone po terminie nie zostanie rozpatrzone.

Podsumowanie naboru w wniosków w edycji 2024 Rządowego Programu PROO

13 listopada 2023 r. o godzinie 14.00 zakończył się nabór wniosków w ramach edycji 2024 Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO na lata 2018-2030.

Organizacje pozarządowe i podmioty z nimi zrównane mogły złożyć wniosek podczas naboru trwającego od 2 października do 13 listopada 2023 r.

 

W trakcie naboru wpłynęło 1628 wniosków na łączną wnioskowaną kwotę dotacji 762 523 772,76 zł.

W tym w:

 • – Priorytecie 1a: 1303 wnioski;
 • – Priorytecie 1b: 6 wniosków;
 • – Priorytecie 2a: 82 wnioski;
 • – Priorytecie 3: 127 wniosków;
 • – Priorytecie 4: 110 wniosków.

 

Dziękujemy wszystkim osobom i organizacjom za udział w konkursie. W najbliższych dniach wnioski zostaną ocenione pod względem formalnym, a następnie pod względem merytorycznym. Ogłoszenie wyników planowane jest do końca stycznia 2024 roku.

Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe oraz instytucje prowadzące działalność pożytku publicznego do udziału w konkursach ogłaszanych w ramach edycji 2024 Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO na lata 2018-2030.

W ramach konkursu PROO 1a organizacje mogą uzyskać wsparcie na realizację działań misyjnych (statutowych) oraz wzmocnienie instytucjonalne.

 

Nabór wniosków w ramach konkursu prowadzony będzie w okresie:

 

Konkurs Rozpoczęcie naboru Zakończenie naboru Ogłoszenie wyników
PROO 02.10.2023, godz. 14.00 13.11.2023, godz. 14.00 Do końca 01.2024

 

 

Szczegółowe pytania na temat PROO 2024 będzie można kierować w terminie naboru wniosków  pod numerem telefonu 885-221-531 w godz. 10:00-14:00 od poniedziałku do piątku lub e-mailowo pod adres: PROO@niw.gov.pl

Jednocześnie zapraszamy do zapoznania się z materiałami informacyjnymi opracowanymi do poszczególnych konkursów, które zamieszczone są w zakładach poszczególnych Programów oraz zachęcamy do uczestnictwa w webinariach informacyjnych. Szczegółowa informacja na temat webinariów o konkursach będzie aktualizowana na stronie NIW-CRSO.

Konsultacje Regulaminu konkursu PROO 2024

Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza wszystkie zainteresowane osoby, organizacje i instytucje do wyrażenia swoich opinii na temat projektu Regulaminu konkursu na rok 2024 w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO na lata 2018-2030.

Szczegóły znajdują w zakładce Konsultacje Społeczne.

Niw Bip
Priorytet 1a
Podmiot udostępniający:
Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Wytworzył informację:
Dawid Krupa
13 lipca, 2023 10:58
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Krupa
13 lipca, 2023 10:58
Ostatnio modyfikował:
Ewelina Warnel
10 lipca, 2024 17:00
Historia zmian:

Zaktualizowane 2024-07-10 @ 17:00:33 [aktualna wersja] przez Dawid Krupa

Zaktualizowane 2024-07-10 @ 16:56:28 [zapisana automatycznie] przez Ewelina Warnel

Zaktualizowane 2024-04-26 @ 11:57:58 przez Piotr Ziemnicki

Newletter

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera

  
Zgadzam się na przetwarzanie przez NIW-CRSO moich danych osobowych w celu wysyłki newslettera, zgodnie z Polityką prywatności NIW-CRSO.

Copyright ©2021 All rights reserved | Created by nFinity

Widget not in any sidebars

Powiadom znajomego!Powiadom znajomego o tej aktualności!
Udostępnij za pomocą:


MessengerFacebookEmailShare