Posiedzenie Komitetu z dnia 26.01.2022

W dniu 26 stycznia 2022 r. odbyło się zdalne posiedzenie Komitetu Sterująco-Monitorującego PROO, za pomocą platformy Microsoft Teams.

Celem spotkania było:

  1. Podsumowanie naborów w ramach konkursów PROO edycja 2022,
  2. Przedstawienie wyników badania ewaluacyjnego pt. „Analiza beneficjentów priorytetu 4 Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030”.

Zachęcamy do zapoznania się z następującymi dokumentami: