Posiedzenie Komitetu z dnia 30.10.2019

W dniu 30.10.2019 w siedzibie Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego odbyło się II posiedzenie Komitetu Sterująco-Monitorującego zwołane w celu:

  • omówienia wyników konsultacji społecznych regulaminu konkursu priorytetu PROO 1a edycja 2020
  • zaprezentowania postępów wdrażania Programu w 2019 r.
  • omówienia Projekt Regulaminu Komitetu Sterująco-Monitorującego

Posiedzenie Komitetu wypełnia założenia Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.

Zachęcamy do zapoznania się z następującymi dokumentami: